Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Hỏi đáp: viêm âm đạo, sùi mào gà

Họ và tên

viêm âm đạo, sùi mào gà

Địa chỉ

hà nội

Điện thoại

 

Địa chỉ Email

phukhoa@gmail.com

Tên câu hỏi

viêm âm đạo, sùi mào gà

Chủ đề hỏi đáp

 

Chủ đề hỏi đáp:ID

 

Nội dung câu hỏi

http://infomobility.tirana.gov.al/web/suckhoehanoithaiha/home/-/blogs/viem-nhiem-am-%C4%91ao


Trả lời

 

Tình trạng trả lời

No
Approval Status Pending
 

Attachments

Created at 7/29/2020 4:29 PM by  
Last modified at 7/29/2020 4:29 PM by