Chào mừng ngày “Truyền thống dân vận của Đảng” (15/10/1930 - 15/10/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông báo

Danh sách Tổ chức, Cá nhân đã được cấp Chứng thư số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tính đến Quý I/2019

Đăng ngày: 09/04/2019
Tiêu đề thông báo: Danh sách Tổ chức, Cá nhân đã được cấp Chứng thư số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tính đến Quý I/2019
Nội dung thông báo:

​​    

Danh sách Tổ chức, Cá nhân đã được cấp Chứng thư số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tính đến Quý I/2019, tổng ​Chứng thư số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là: 2.311 (Bộ), trong đó:

1. Danh sách Tổ chức được cấp:

- Sở ban ngành: 157 Bộ chứng thư số

To chuc_SBN_(update Quy01_2019).pdfTo chuc_SBN_(update Quy01_2019).pdf

- Địa phương: 594 Bộ Chứng thư số

To chuc_DP_(update Quy01_2019).pdfTo chuc_DP_(update Quy01_2019).pdf

2. Danh sách Cá nhân được cấp: 

- Sở ban ngành: 628 Bộ chứng thư số

Ca nhan_SBN_(update Quy01_2019).pdfCa nhan_SBN_(update Quy01_2019).pdf

- Địa phương: 932 Bộ Chứng thư số  

Ca nhan_DP_(update Quy01_2019).pdfCa nhan_DP_(update Quy01_2019).pdf

3. Danh sách Tổ chức, Cá nhân đang chờ cấp:

79 Bộ Chứng thư số (gửi ngày 09/4/2019).

VB598_de nghi cap 79 bo CTS.pdfVB598_de nghi cap 79 bo CTS.pdf

File đính kèm:​​  

Ngày đăng thông báo: 09/04/2019

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn