Chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông báo

Tình hình tiếp nhận đăng ký, quản lý, cấp phát chữ ký số cá nhân, chữ ký số tổ chức

Đăng ngày: 04/09/2019
Tiêu đề thông báo: Tình hình tiếp nhận đăng ký, quản lý, cấp phát chữ ký số cá nhân, chữ ký số tổ chức
Nội dung thông báo:

​​    

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 30/8/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã Sở Thông tin và Truyền thông đã phối với Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền (thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ) thực hiện cấp phát 2.689 bộ ​Chứng thư số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó: Chứng thư số cấp cho Tổ chức là 814 bộ (sở ngành là 163 bộ, địa phương 651 b); Chứng thư số cấp cho Cá nhân là 1.830 bộ, (sở ngành 65b, địa phương 1.179 b); Riêng SIM PKI ký số trên thiết bị di động dành cho Lãnh đạo là 45 b.

Tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện cấp phát 687 bộ ​Chứng thư số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó: Chứng thư số cấp cho Tổ chức là 160 bộ, (sở ngành là 07 bộ, địa phương 153 b); Chứng thư số cấp cho Cá nhân là 482 bộ, (sở ngành 80 b, địa phương 402 b); Riêng việc chính thức cấp và sử dụng SIM PKI ký số trên thiết bị di động được bắt đầu từ năm 2019, đối tượng được cấp là Lãnh đạo cơ quan, số lượng là 45 b.

Danh sách cụ thể (Tổng: 2.689 bộ ​Chứng thư số):

1. Danh sách Tổ chức được cấp:

- Sở ban ngành: 163 Bộ chứng thư số

To chuc_SBN_(update 31_ 8_2019).pdfTo chuc_SBN_(update 31_ 8_2019).pdf

- Địa phương: 651 Bộ Chứng thư số

To chuc_Diaphuong_(update 31_ 8_2019).pdfTo chuc_Diaphuong_(update 31_ 8_2019).pdf

2. Danh sách Cá nhân được cấp: 

- Sở ban ngành: 651 Bộ chứng thư số

Ca nhan_SBN_(update 31_ 8_2019).pdfCa nhan_SBN_(update 31_ 8_2019).pdf

- Địa phương: 1.179 Bộ Chứng thư số  

Ca nhan_Diaphuong_(update 31_ 8_2019).pdfCa nhan_Diaphuong_(update 31_ 8_2019).pdf

3. Danh sách SIM PKI:

- 45 Bộ dành cho Lãnh đạo.

SIM_PKI_(update 31_ 8_2019).pdfSIM_PKI_(update 31_ 8_2019).pdf

TVT.

File đính kèm:​​  

Ngày đăng thông báo: 04/09/2019

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai