Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
THÔNG BÁO AN TOÀN THÔNG TIN
» Chi thi 04 (01/03/2019 20:42) Tải về
» (19/12/2018 22:25) Tải về
» (19/12/2018 22:21) Tải về
» (19/12/2018 22:20) Tải về
» Phiếu khảo sát tình hình đảm bảo an toàn thông tin mạng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018 (08/11/2018 09:44) Tải về
» Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ (09/10/2018 09:10) Tải về
» Dự thảo Văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác xác định cấp độ và xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin (02/10/2018 14:15) Tải về
» DANH SACH TO CHUC CA NHAN DANG CHO CAP CHUNG THU SO (QuyII2018) (17/07/2018 13:22) Tải về
» DANH SACH CA NHAN DUOC CAP CHUNG THU SO_DIAPHUONG (QuyII2018) (16/07/2018 14:14) Tải về
» DANH SACH CA NHAN DUOC CAP CHUNG THU SO_SONGANH (QuyII2018) (16/07/2018 14:13) Tải về
» DANH SACH TO CHUC DUOC CHUNG THU SO_DIAPHUONG (QuyII2018) (16/07/2018 14:12) Tải về
» DANH SACH TO CHUC DUOC CHUNG THU SO_SONGANH (QuyII2018) (16/07/2018 14:10) Tải về
» Danh sách Đơn vị Cá nhân đã được cấp Chứng thư số, Chữ ký số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (tính đến Quý II/2018) (01/07/2018 13:35) Tải về
» V/v lấy ý kiến góp ý đối với hồ sơ Kế hoạch xây dựng phần mềm khảo sát, thống kê và báo cáo về An toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (26/06/2018 15:59) Tải về
» Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (06/06/2018 09:08) Tải về
1 - 15 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn