Chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
THÔNG BÁO AN TOÀN THÔNG TIN
» Văn bản số 3001/BTTTT-CATTT ngày 06/9/2019 về việc hướng dẫn an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành (12/09/2019 10:16) Tải về
» Văn bản số 2973/BTTTT-CATTT ngày 04/9/2019 về việc hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước (12/09/2019 10:15) Tải về
» Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (28/03/2019 13:48) Tải về
» V/v theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab 5.2 (20/03/2019 07:43) Tải về
» Chi thi 04 (01/03/2019 20:42) Tải về
» (19/12/2018 22:25) Tải về
» (19/12/2018 22:21) Tải về
» (19/12/2018 22:20) Tải về
» Phiếu khảo sát tình hình đảm bảo an toàn thông tin mạng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018 (08/11/2018 09:44) Tải về
» Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ (09/10/2018 09:10) Tải về
» Dự thảo Văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác xác định cấp độ và xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin (02/10/2018 14:15) Tải về
» DANH SACH TO CHUC CA NHAN DANG CHO CAP CHUNG THU SO (QuyII2018) (17/07/2018 13:22) Tải về
» DANH SACH CA NHAN DUOC CAP CHUNG THU SO_DIAPHUONG (QuyII2018) (16/07/2018 14:14) Tải về
» DANH SACH CA NHAN DUOC CAP CHUNG THU SO_SONGANH (QuyII2018) (16/07/2018 14:13) Tải về
» DANH SACH TO CHUC DUOC CHUNG THU SO_DIAPHUONG (QuyII2018) (16/07/2018 14:12) Tải về
1 - 15 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai