Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Biểu mẫu báo cáo thống kê
» Mẫu phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp CNTT năm 2019 (17/09/2019 21:45) Tải về
» mẫu biểu kết quả hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng năm ban hành theo mẫu BC 08 Thông tư 10 (28/08/2018 15:17) Tải về
» Mẫu biểu kq hoạt động phát hành năm Biểu XB-06 ban hành theo TT10 (28/08/2018 15:12) Tải về
» Mẫu báo cáo kết quả hoạt động in năm -Biểu XB04 ban hành theo Thông tư 10 (28/08/2018 15:08) Tải về
» Mẫu báo cáo Kết quả hoạt động phát hành xuất bản phẩm 6 tháng đầu năm (23/08/2018 10:55) Tải về
» mẫu biểu báo cáo hoạt động phát hành xuất bản phẩm06 tháng đầu năm cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (23/08/2018 10:39) Tải về
» Mẫu biểu báo cáo Kết quả hoạt động phát hành xuất bản phẩm 6 tháng đầu năm đối với cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại hai tỉnh, thành phố trở lên trực thuộc Trung ương. (23/08/2018 10:32) Tải về
» mẫu báo cáo kết quả hoạt động cơ sở phát hành xuất bản phẩm năm (23/08/2018 10:23) Tải về
» Mẫu biểu báo cáo công tác quản lý nhà nước hoạt động in năm (23/08/2018 10:20) Tải về
» Mẫu biểu báo cáo hoạt động cơ sở in năm (23/08/2018 10:18) Tải về
» Biểu mẫu báo cáo mức độ sắn sàng ứng dụng CNTT năm 2018 (09/05/2018 08:49) Tải về
» UBND TỈNH ĐỒNG NAI (08/05/2018 14:28) Tải về
» Biểu mẫu báo cáo ứng dụng cntt 2017 (03/01/2018 14:08) Tải về
» Phiếu thu thập thông tin-DN CNTT-2017 (12/04/2017 08:29) Tải về
» Phiếu thu thập thông tin về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2015 (11/05/2015 07:29) Tải về
» Biểu mẫu cung cấp thông tin hiện trạng sử dụng phần mềm tại cơ quan, đơn vị (11/03/2015 08:46) Tải về
» Biểu mẫu báo cáo thống kê số liệu đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT (03/02/2015 16:50) Tải về
» Biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng CNTT năm 2014 (16/12/2014 11:13) Tải về
» Biểu mẫu khảo sát dịch vụ công trực tuyến năm 2014 (26/11/2014 08:56) Tải về
» BIỂU KHẢO SÁT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG NĂM 2014 (14/11/2014 08:31) Tải về

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn