Chào mừng Kỷ niệm 63 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin Chỉ đạo điều hành
Tiêu chí ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (10/02/2017 14:33)
Trên cơ sở Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 được ban hành theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 4466/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, vừa qua Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản hướng dẫn đánh giá, xác nhận đạt chuẩn tiêu chí 8 ngành Thông tin và Truyền thông
Tỉnh Đồng Nai ban hành quy chế người phát ngôn mới (23/09/2014 11:16)

Ngày 05/8/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Đồng Nai. Quyết định này thay thế Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Đồng Nai. ​

26773.le khai truong1.jpgHuyện Tân Phú khai trương hệ thống một cửa, một cửa liên thông hiện đại (04/08/2014 15:16)

​Thực hiện kế hoạch số 6047/KH-UBND ngày 29/7/2013 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện, ngày 31/7/2014, huyện Tân Phú là huyện thứ 6 tổ chức lễ khai trương hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.

26730.IMG_20140618_092950.jpgHUYỆN THỐNG NHẤT KHAI TRƯƠNG HỆ THỐNG MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG HIỆN ĐẠI (20/06/2014 14:49)

Thực hiện kế hoạch số 6047/KH-UBND ngày 29/7/2013 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện, Ngày 18/6, huyện Thống Nhất là huyện thứ 5 tổ chức lễ Công bố đưa vào hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại. Đến dự lễ công bố có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, lãnh đạo của Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông.

Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2014 (24/01/2014 14:52)

​Ngày 12/12/2013, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-STTTT phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2014.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng- Giám đốc Sở
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn