Chào mừng ngày “Truyền thống dân vận của Đảng” (15/10/1930 - 15/10/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin Chỉ đạo điều hành
Tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (04/10/2019 15:33)
Ngày 19/9/2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. (04/10/2019 15:28)
Nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 3037/KH-BTTTT ngày 09/9/2019 về triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (04/10/2019 08:15)
Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 10944/KH-UBND về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Tuyên truyền Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh. (25/09/2019 14:32)
Ngày 19/9/2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Tuyên truyền Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ (20/09/2019 07:16)
Ngày 11/9/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10508/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai. (12/09/2019 13:42)
Ngày 09/9/2019 UBND tỉnh ban hành văn bản số 10408/UBND-KTN về việc kiểm tra, xử lý hành vi sai phạm về đất đai, bất động sản.
Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Đằng Đoàn (19/9/1889-19/9/2019) (11/09/2019 13:25)
Ngày 03/9/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có văn bản số 101-HD/BTGTU hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Đằng Đoàn (19/9/1889-19/9/2019).
Đảm bảo an toàn hạ tầng mạng lưới viễn thông dịp lễ Quốc khánh 2/9 (26/08/2019 09:20)
​Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn hạ tầng mạng lưới viễn thông phục vụ các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp và phục vụ nhân dân trong dịp lễ kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 2/9.
Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. (08/08/2019 15:28)
Ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW và Kế hoạch số 244-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.
Tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV (08/08/2019 15:18)
Ngày 02/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 8894/UBND-THNC giao trách nhiệm thực hiện tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV cho các sở, ban, ngành, địa phương.
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn