CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8(19/8/1945–19/8/2018) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (2/9/1945–2/9/2018)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin Chỉ đạo điều hành
Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (06/07/2018 13:20)
Ngày 29/6/2018 Sở Thông tin và truyền thông ban hành Kế hoạch số 1299/KH-STTTT Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Chấn chỉnh hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp (02/07/2018 11:15)
Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản số 1292/STTT-BCXB ngày 29/6/2018 đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn tỉnh quản lý, chấn chỉnh hoạt động
Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (22/06/2018 10:42)
Thực hiện Kế hoạch số 5796/KH-UBND ngày 07/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Lễ tôn vinh Điển hình tiên tiến Đồng Nai năm 2018.
Thu hồi và không phát hành sách vi phạm (08/05/2018 11:10)
Cục Xuất bản đã có văn bản số 297/CXBIPH-QLXB chỉ đạo các Sở Thông tin và truyền thông và các cơ sở phát hành trên cả nước việc thu hồi và không phát hành sách vi phạm.
Tuyên truyền công tác thi hành án dân sự trọng tâm năm 2018 (28/03/2018 11:24)
Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Kế hoạch số 20/KH-BCĐ ngày 27/2/2018 của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh.
Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng. (28/03/2018 10:26)
Thực hiện Kế hoạch số 670/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm (20/03/2018 14:25)
Thực hiện các Kế hoạch số 25/KH-BCĐ và Kế hoạch số 26/KH-BCĐ ngày 28/02/2018 của ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2018.
Tăng cường tuyên truyền về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn (20/03/2018 13:21)
Ngày 28/02/2018 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 1900/KH-UBND về việc triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.
Tăng cường thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tội phạm hiếp dâm trẻ em (19/03/2018 16:28)
Ngày 30/01/2018 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 1016/KH-UBND ngày của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/9/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường tuyên truyền về dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (15/03/2018 10:02)
Ngày 07/11/2017 UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1499/UBND-HCC ngày 07/11/2017 về việc truyền thông tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính và Kế hoạch truyền thông số 145/KH-STTTT ngày 19/01/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2018.
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn