CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8(19/8/1945–19/8/2018) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (2/9/1945–2/9/2018)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin Chỉ đạo điều hành
Tuyên truyền tha tù trước thời hạn có điều kiện. (02/10/2018 09:20)
Ngày 01/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Văn bản 1962/STTTT-BCXB gửi các cơ quan báo, đài và đài truyền thanh các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về việc tuyên truyền tha tù trước thời hạn có điều kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh.
Tuyên truyền phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. (23/09/2018 17:33)
Ngày 21/9/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Văn bản số 1887/STTTT-BCXB gửi các cơ quan báo, đài và đài truyền thanh các huyện thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về việc tuyên truyền phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.
Tuyên truyền các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. (14/09/2018 15:58)
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/9/2018 về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập vào Việt Nam và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tuyên truyền. Ngày 14/09/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Văn bản số 1844/STTTT-BCXB gửi các cơ quan báo, đài và Đài truyền thanh các địa phương về việc đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Tuyên truyền Lễ Khai mạc Đai hội thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII năm 2018. (14/09/2018 15:56)
Thực hiện Kế hoạch số 7683/KH-UBND ngày 4/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII năm 2018. Ngày 12/9/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Văn bản số 1817/STTTT-BCXB gửi các cơ quan báo, đài và đài truyền thanh các huyện về việc tuyên truyền Lễ Khai mạc Đai hội thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII năm 2018.
Sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì (29/08/2018 11:11)
Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản hướng dẫn, đề nghị các sở, ban, ngành, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa việc sử dụng Mã bưu chính trên phong bì của cơ quan, đơn vị.
Tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 và các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV (29/08/2018 09:44)
Thực hiện các văn bản số 6581/UBND-NC ngày 3/7/2018 của UBND tỉnh về tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 và văn bản số 8711/UBND-NC ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh về tuyên truyền các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Tuyên truyền việc việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh năm 2018. (22/08/2018 14:07)
Thực hiện văn bản số 8184/UBND-KGVX ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai, vừa qua Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 1612/STTTT-BCXB đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh năm 2018
Tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. (09/08/2018 10:40)
Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 1575/STTTT-BCXB đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (06/07/2018 13:20)
Ngày 29/6/2018 Sở Thông tin và truyền thông ban hành Kế hoạch số 1299/KH-STTTT Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Chấn chỉnh hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp (02/07/2018 11:15)
Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản số 1292/STTT-BCXB ngày 29/6/2018 đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn tỉnh quản lý, chấn chỉnh hoạt động
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn