Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin Chỉ đạo điều hành
Tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. (19/03/2019 11:28)
Ngày 12/3/2019 Cục Thông tin cơ sở ban hành văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (18/03/2019 09:49)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chiến dịch tuyên truyền về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (16/03/2019 19:17)
Ngày 14 tháng 3 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản 386/STTTT-BCXB các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh và Đài Đài Truyền thanh các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa về việc thông tin tuyên truyền về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Tuyên truyền Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019 -2020 trên địa bàn tỉnh. (13/03/2019 08:43)
Ngày 25/02/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1966/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019 -2020 trên địa bàn tỉnh.
Tuyên truyền thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. (11/03/2019 08:54)
Ngày 21/02/2019 Cục Thông tin cơ sở ban hành văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
Tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. (25/02/2019 15:45)
Ngày 22/01/2019 Cục Thông tin cơ sở ban hành văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).
Tuyên truyền công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. (22/02/2019 15:40)
Ngày 23/01/2019 Cục Thông tin cơ sở ban hành văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền về Tuyên truyền công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Tuyên truyền công tác Quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Đồng Nai năm 2019. (20/02/2019 10:57)
Ngày 12/02/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1488/KH-UBND về thực hiện công tác Quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Đồng Nai năm 2019.
Tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. (14/02/2019 11:07)
Ngày 31/01/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1369/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.
Tuyên truyền lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (12/02/2019 08:32)
Ngày 30/01/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1271/KH-UBND về lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn