Chúc mừng năm mới 2018
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thanh tra Sở

1. Chức năng: Thanh tra Sở là cơ quan thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở.

Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt; thực hiện thanh tra đột xuất, thanh tra diện rộng khi có yêu cầu của Giám đốc Sở hoặc Bộ TT&TT.

- Đối với thanh tra chuyên ngành: Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh, truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông và các quy định khác của pháp luật theo thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở.

- Đối với thanh tra hành chính: Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

2.2. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện công tác tiếp công dân theo lịch tiếp dân của đơn vị.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở.

2.3. Công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tham mưu triển khai công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với các đơn vị thuộc Sở.

- Phối hợp Pháp chế tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với CBCC-VC trong đơn vị.

2.4. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở và Thanh tra Sở.

2.5. Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra chuyên ngành thông tin, truyền thông đối với phòng Văn hoá Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị xã và thành phố; theo dõi, tổng hợp kết quả thanh tra chuyên ngành của các địa phương.

2.6. Thực hiện các báo cáo về công tác thanh tra; giải quyết KNTC; công tác PCTN theo quy định.

2.7. Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm lĩnh vực thông tin và truyền thông.

2.8. Tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh khi Giám đốc phân công.

2.9. Thực hiện công tác thi đua trong ngành Thanh tra.

  * Thông tin liên hệ:

  Số điện thoại: 0251.3810388

  *  Thông tin công chức:

Stt

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ thư điện tử

1.

Giang Thị Thu Nga

Chánh thanh tra

ngagtt@dongnai.gov.vn

2.

Nguyễn Thị Hồng Liên

Phó chánh thanh tra

liennth@dongnai.gov.vn

3.

Nguyễn Hoàng Chương

Chuyên viên

chuongnh@dongnai.gov.vn

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn