Chào mừng Kỷ niệm 63 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Trung tâm CNTT-TT

1. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ liên hệ: Số 1953J, đường Nguyễn Ái Quốc, P.Trung Dũng, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

- Điện thoại: 0251.3827 555

- Fax: 0251.3827 569

2. Chức năng, nhiệm vụ:

- Tư vấn các giải pháp thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật; phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

- Tổ chức triển khai các hoạt động công ích về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp kỹ thuật, dịch vụ đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên mạng; phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trong việc cảnh báo các vấn đề về an toàn mạng máy tính, ứng cứu, xử lý và khắc phục các sự cố về máy tính và hệ thống mạng.

- Tổ chức và liên kết tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức để phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

- Nghiên cứu ứng dụng, phát triển, sản xuất và gia công các sản phẩm phần mềm; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ gia tăng trên mạng, dịch vụ thông tin số, dịch vụ chứng thực chữ ký số và cung cấp các giải pháp khác về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

- Tư vấn hoạt động đầu tư, đấu thầu, giám sát các dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

      3. Ban Giám đốc Trung tâm

      * Phụ trách Trung tâm

      - Họ và tên: Hồ Hữu Hiếu

      - Số điện thoại: 0251.3827555

      - Địa chỉ thư điện tử: hieuhh@dongnai.gov.vn 

      * Phó giám đốc

      - Họ và tên: 

      - Số điện thoại: 

      - Địa chỉ thư điện tử: 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng- Giám đốc Sở
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn