Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Lịch làm việc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/03/2019​


THỨ/NGÀY

​BUỔI

GIÁM ĐỐC​

LÊ HOÀNG NGỌC

PHÓ GIÁM ĐỐC

GIANG THỊ THU NGA

PHÓ GIÁM ĐỐC​

VÕ HOÀNG KHAI

Hai

18/3/2019

Sáng

Họp giao ban 

Họp giao ban 

Chiều

Họp rà soát hồ sơ trễ hạn trên hệ thống một cửa​

Làm việc tại cơ quan Tiếp Đoàn khảo sát BTG TW khảo sát kết quả 10 năm thực hiện quyết định 21-QĐ/TW tại nhà khách 71

Ba

19/3/2019

Sáng

Họp trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 28-NQ-TW

Địa điểm: BCHQS tỉnh

Dự công bố xã NTM tại Định Quán 


Làm việc với Đoàn khảo sát BTG TW khảo sát kết quả 10 năm thực hiện quyết định 21-QĐ/TW

Địa điểm: Phòng họp BCHTU

Chiều

Làm việc tại cơ quan

​​Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

20/3/2019

Sáng

Họp về tham mưu công tác PCTN năm 2019

Địa điểm: HT Thanh tra tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Tham dự Hội thảo tại Đà Lạt

Chiều

Làm việc tại cơ quan​

Làm việc tại cơ quan​

Tham dự Hội thảo tại Đà Lạt

Năm

21/3/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan​

Làm việc tại cơ quan

Tham dự Hội thảo tại Đà Lạt

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Tham dự Hội thảo tại Đà Lạt

Sáu

22/3/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan​


Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Bảy

23/03/2019

Sáng​ 

Chiều

 


 

Chủ nhật

24/3/2019

Sáng

 

 

 

Chiều​

 

 

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn