Chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Lịch làm việc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày15/7/2019 đến ngày 21/7/2019​


THỨ/NGÀY

​BUỔI

GIÁM ĐỐC​

LÊ HOÀNG NGỌC

PHÓ GIÁM ĐỐC

GIANG THỊ THU NGA

PHÓ GIÁM ĐỐC​

VÕ HOÀNG KHAI

Hai

15/7/2019

Sáng

Họp trực tuyến với Chính phủ về tình hình triển khai luật Quy hoạch

Dự họp HĐND huyện Trảng Bom

Nghe báo cáo tình hình Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Dự họp HĐND huyện Trảng Bom

Họp Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng NTM

Ba

16/7/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan​

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

​​Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

17/7/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

DIỄN TẬP PHÒNG THỦ

Chiều

Lam việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

DIỄN TẬP PHÒNG THỦ

Năm

18/7/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan​​

Làm việc tại cơ quan​

DIỄN TẬP PHÒNG THỦ

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

DIỄN TẬP PHÒNG THỦ

Sáu

19/7/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan​

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Bảy

20/7/2019

Sáng​ 

Chiều

 


 

Chủ nhật

21/7/2019

Sáng

 

 

 

Chiều​

 

 

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn