Chào mừng Kỷ niệm 63 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Thông tư quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu (26/09/2017 15:09)
Ngày 09/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 81/2017/TT-BTC Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

Xem thêm ...

Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thông tin và Truyền thông (26/09/2017 14:59)
Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thông tin và Truyền thông

Xem thêm ...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg về tăng cường Công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử. (20/09/2017 14:58)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg về tăng cường Công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử.

Xem thêm ...

Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông (01/09/2017 11:15)
Ngày 28/8/2017, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 1421/QĐ-BTTTT Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem thêm ...

Phải thực hiện cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo và xuất bản phẩm (24/08/2017 14:02)
Theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm

Xem thêm ...

Kể từ ngày 01/10/2017, các cơ quan báo chí phải thực hiện quy định tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em (24/08/2017 08:50)
Ngày 23/6/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm

Xem thêm ...

Ban hành Quy chế khen thưởng báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai (15/08/2017 14:21)
Ngày 04/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả và tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm ...

Quy định mới về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành thông tin và truyền thông (02/08/2017 15:32)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BTTT về Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông.

Xem thêm ...

Sửa đổi Thông tư ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (19/07/2017 10:56)
Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư số 14/2007/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.

Xem thêm ...

Sửa đổi Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông (19/07/2017 10:55)
Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BTTTT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.

Xem thêm ...

1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng- Giám đốc Sở
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn