CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8(19/8/1945–19/8/2018) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (2/9/1945–2/9/2018)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Quyết định ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. (13/10/2018 10:44)
Ngày 11/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3574/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm ...

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định Phòng thử nghiệm Sức sống mới thuộc Công ty cổ phần Công nghệ Thương mại và Dịch vụ sức sống mới đảm trách tổ chức thử nghiệm. (12/10/2018 08:36)
Ngày 05/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1620/QĐ-BTTTT ngày 05/10/2018 về chỉ định tổ chức thử nghiệm

Xem thêm ...

Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. (12/10/2018 08:19)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Xem thêm ...

Thực hiện triển khai Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm ​2025 (03/10/2018 22:31)
Thực hiện chỉ đạo của ​Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 10070/UBND-CNN ngày 24/9/2018 về triển khai Quyết định số 1017/QĐ- TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm ​2025

Xem thêm ...

Hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật (03/10/2018 21:58)
Thực hiện chỉ đạo của ​Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 10348/UBND-CNN ngày 28/9/2018 về Hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật ban hành kèm theo Văn bản số 2290/BTTTT-CATTT ngày 17/7/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh​.

Xem thêm ...

Quy định mới chế độ báo cáo thống kê ngành thông tin và Truyền thông (25/09/2018 10:02)
Ngày 29/6/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT về Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thông tin và Truyền thông và có hiệu lực từ ngày 15/8/2018.

Xem thêm ...

Gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước (24/07/2018 15:06)
Ngày 12/7/18 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Xem thêm ...

Ngày 30/5/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1842/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành thông tin và truyền thông. (06/06/2018 15:28)

Xem thêm ...

Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước (23/05/2018 11:08)
Ngày 15/5/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước.

Xem thêm ...

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình (23/05/2018 10:01)
Ngày 20/4/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTTTT về ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình.

Xem thêm ...

1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn