Chào mừng ngày “Truyền thống dân vận của Đảng” (15/10/1930 - 15/10/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Bộ Thông tin và Truyền thông công bố bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) (27/09/2019 08:59)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản số 3098/BTTTT-KHCN về việc Công bố bộ chỉ số Đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0).

Xem thêm ...

Chỉ thị 33/CT-BTTTT về tăng cường biện pháp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu. (24/09/2019 09:37)
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Chỉ thị số 33/CT-BTTTT về tăng cường biện pháp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu.

Xem thêm ...

Quy định về tổ chức phong trào thi đua, bình xét khen thưởng Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông (24/09/2019 08:47)
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT quy định về việc tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem thêm ...

Đã có nghị định số 73/2019/NĐ-CP thay thế nghị định số 102/2009/NĐ-CP về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. (09/09/2019 08:03)
Ngày 05/9/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Xem thêm ...

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (20/08/2019 14:25)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BTTTT Ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất ".

Xem thêm ...

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất (20/08/2019 13:45)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BTTTT Ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất ".

Xem thêm ...

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất (20/08/2019 11:07)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BTTTT Ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Xem thêm ...

Bộ Thông tin và Truyền thông ra hướng dẫn về hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin có sử dụng ngân sách nhà nước (14/08/2019 13:48)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương một số nội dung về hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin có sử dụng ngân sách nhà nước để triển khai Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị Quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ.

Xem thêm ...

Một số quy định mới trong quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (06/08/2019 10:05)
Ngày 15/9/2019 sẽ bắt đầu áp dụng một số quy định mới về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Thông tư 06/2019/TT-BTTTT

Xem thêm ...

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước. (16/07/2019 16:18)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019.

Xem thêm ...

1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn