Chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Một số điểm mới nổi bật của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (22/05/2019 16:01)
Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 có các điểm mới nổi bật so với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 như sau:

Xem thêm ...

Quy định mới về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (13/05/2019 23:07)
Ngày 09/5/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định: mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng thay cho mức lương cũ là 1.390.000 đồng/tháng áp dụng từ ngày 1/7/2019.

Xem thêm ...

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí. (10/05/2019 16:20)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí. Thông tư áp dụng đối với các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí; Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/6/2019.

Xem thêm ...

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đông Nai (07/05/2019 13:46)
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Nai về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin vừa được ban hành ngày 24/4/2019 tại Quyết định số 47/QĐ-BCĐ.

Xem thêm ...

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về chế độ làm việc của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai. (29/04/2019 11:56)
Ngày 23/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/QĐ-UBND ban hành Quy chế về chế độ làm việc của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm ...

Các hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm Luật Tố cáo. (16/04/2019 13:49)
Ngày 10/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. Quy định xử lý kỷ luật CBCCVC vi phạm Luật Tố cáo là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định.

Xem thêm ...

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện. (12/04/2019 15:38)
Ngày 10/4/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 49/QĐ-STTTT Ban hành Danh mục Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện.

Xem thêm ...

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (10/04/2019 13:54)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu.

Xem thêm ...

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (10/04/2019 09:42)
Ngày 08/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm ...

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn xuất bản tỉnh. (08/04/2019 14:35)
Hội đồng Tư vấn Xuất bản tỉnh vừa ban hành Quyết định số 45/QĐ-HĐTV về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/4/2019.

Xem thêm ...

1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn