CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8(19/8/1945–19/8/2018) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (2/9/1945–2/9/2018)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước (24/07/2018 15:06)
Ngày 12/7/18 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Xem thêm ...

Ngày 30/5/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1842/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành thông tin và truyền thông. (06/06/2018 15:28)

Xem thêm ...

Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước (23/05/2018 11:08)
Ngày 15/5/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước.

Xem thêm ...

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình (23/05/2018 10:01)
Ngày 20/4/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTTTT về ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình.

Xem thêm ...

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình (23/05/2018 09:53)
Ngày 20/4/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTTTT về ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình.

Xem thêm ...

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửa, một cửa liên thông (03/05/2018 10:58)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Xem thêm ...

Điểm mới trong quy định của pháp luật lĩnh vực in (17/04/2018 13:21)
Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in có nhiều nội dung được bãi bỏ, bổ sung hoặc thay thế cơ chế quản lý so với Nghị định số 60/2014/NĐ-CP

Xem thêm ...

Quyết định phê duyệt danh sách tên miền .vn cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá (12/04/2018 08:42)
Ngày 29/3/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 427/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt danh sách tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá.

Xem thêm ...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện (02/04/2018 14:11)
Ngày 13/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 308/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh – truyền hình cấp huyện đến năm 2020”.

Xem thêm ...

Bổ sung điều kiện quản lý nội dung thông tin mạng xã hội (22/03/2018 08:47)
Ngày 01/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trong đó, bổ sung điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/4/2018

Xem thêm ...

1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn