Chúc mừng năm mới 2018
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Bổ sung điều kiện quản lý nội dung thông tin mạng xã hội (22/03/2018 08:47)
Ngày 01/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trong đó, bổ sung điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/4/2018

Xem thêm ...

Quy định mới về giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông (06/03/2018 09:50)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 48/2017/TT-BTTTT quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc

Xem thêm ...

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin (02/02/2018 13:35)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Xem thêm ...

Tiêu chí công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin nước ngoài sử dụng ở Việt Nam (02/02/2018 13:10)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Xem thêm ...

Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim (01/02/2018 10:21)
Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Xem thêm ...

Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. (22/01/2018 16:33)
Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 43/2017/TT-BTTTT Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, nhà nước

Xem thêm ...

Quy định mới về chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin (18/01/2018 15:26)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 45/2017/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.

Xem thêm ...

Quy định sử dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước (04/01/2018 15:54)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

Xem thêm ...

Công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin (29/12/2017 11:06)
Ngày 15/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 2331/QĐ-BTTTT Công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin.

Xem thêm ...

Ban hành Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước (29/12/2017 10:25)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 2342/QĐ-BTTTT về phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.

Xem thêm ...

1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Phó Giám đốc phụ trách Sở
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn