Chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
12 giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số (17/01/2020 15:33)
Ngày 14/01/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 01/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Xem thêm ...

Chỉ thị số 01/CT-BTTTT về định hướng phát triển Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 (10/01/2020 08:20)
Ngày 03/01/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTTTT về định hướng phát triển Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020

Xem thêm ...

Quy định mới về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, tỉnh. (07/01/2020 20:17)
Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã ký ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT về việc Quy định về về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, tỉnh; đồng thời bãi bỏ Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0) và thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư này.

Xem thêm ...

Thông tư quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông (07/01/2020 17:21)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông

Xem thêm ...

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông (07/01/2020 17:08)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT Ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông ".

Xem thêm ...

Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa. (07/01/2020 08:10)
Ngày 05/12/2019, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT về quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa.

Xem thêm ...

Bộ TT&TT ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 (03/01/2020 13:03)
Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng ký ban hành Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT về Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0.

Xem thêm ...

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. (28/12/2019 10:04)
Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BTTTT về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Xem thêm ...

Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam (27/12/2019 17:18)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BTTT về Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Xem thêm ...

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. (26/12/2019 16:35)
Ngày 25/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành kèm theo Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT (QCVN 120:2019/BTTTT).

Xem thêm ...

1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai