Chào mừng Kỷ niệm 63 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai năm 2018 (13/12/2017 10:56)
Ngày 08/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12773/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai năm 2018.

Xem thêm ...

Các trường hợp bị từ chối chuyển mạng giữ số (12/12/2017 08:13)
Ngày 23/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 35/2017/TT-BTTTT về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số. Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 35/2017/TT-BTTTT

Xem thêm ...

Thông tư quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước gửi hồ sơ giải quyết TTHC qua bưu điện (17/10/2017 15:54)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giãm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Xem thêm ...

Quy định về cung cấp sử dụng số liệu viễn thông (17/10/2017 15:50)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 21/2017/TT-BTTTT quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông.

Xem thêm ...

Thông tư quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu (26/09/2017 15:09)
Ngày 09/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 81/2017/TT-BTC Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

Xem thêm ...

Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thông tin và Truyền thông (26/09/2017 14:59)
Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thông tin và Truyền thông

Xem thêm ...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg về tăng cường Công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử. (20/09/2017 14:58)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg về tăng cường Công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử.

Xem thêm ...

Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông (01/09/2017 11:15)
Ngày 28/8/2017, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 1421/QĐ-BTTTT Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem thêm ...

Phải thực hiện cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo và xuất bản phẩm (24/08/2017 14:02)
Theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm

Xem thêm ...

Kể từ ngày 01/10/2017, các cơ quan báo chí phải thực hiện quy định tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em (24/08/2017 08:50)
Ngày 23/6/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm

Xem thêm ...

1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng- Giám đốc Sở
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn