Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động Đảng
Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 (04/06/2019 15:45)
Ngày 03/6/2019, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng bộ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm; đồng thời đồng thời thực hiện chất vấn và đối thoại trong Đảng.

Xem thêm ...

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) (08/04/2019 10:44)
Ngày 05/4/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 577/KH-STTTT về việc Thực hiện Kế hoạch số 231-KH/TU ngày 12/12/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Xem thêm ...

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai kết nạp đảng viên mới (03/04/2019 11:10)
Được sự cho phép của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông, sáng ngày 03/4/2019, chi bộ khối Văn phòng Sở long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Thị Hà Giang – Chuyên viên Văn phòng Sở

Xem thêm ...

Triển khai Nghị quyết Đảng bộ năm 2019 (25/01/2019 09:56)
Chiều ngày 24/01/2019, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 01-NQ/ĐU.STTTT về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

Xem thêm ...

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết công tác Đảng năm 2018 (25/01/2019 09:22)
Ngày 24/01/2019, BCH Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Khương - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Xem thêm ...

Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với đảng viên (23/01/2019 09:40)
Công tác kiểm tra, giám sát của chi, đảng bộ là một trong những giải pháp nhằm ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên từ khi mới manh nha. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, năm 2018, BCH Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tại chi bộ mình

Xem thêm ...

Chi bộ Khối Văn phòng Sở Sở Thông tin và Truyền thông kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018 (27/12/2018 01:21)
Ngày 25/12/2018. Tại Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai, Chi bộ Sở đã tiến hành họp kiểm điểm Đảng viên năm 2018. 100% Đảng viên trong chi bộ đã có mặt và tham gia kiểm điểm đầy đủ trên tinh thần nghiêm túc, đúng quy định.

Xem thêm ...

Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (08/08/2018 10:58)
Sáng 8/8/2018, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở.

Xem thêm ...

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 (08/06/2018 07:59)
​Ngày 04/6/2018, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng bộ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm; đồng thời đồng thời thực hiện chất vấn và đối thoại trong Đảng.

Xem thêm ...

Triển khai Nghị quyết Đảng bộ năm 2018 (01/02/2018 11:26)
Ngày 05/01/2018, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐB.STTTT về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, năm 2018, Đảng ủy Sở và Cấp ủy các chi bộ trực thuộc tham gia với lãnh đạo chính quyền triển khai có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngành Thông tin và Truyền thông; các Chương trình, kế hoạch công tác đã được xây dựng; triển khai thực hiện tốt Tiêu chí 8 về xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới kiểu mẫu; triển khai kế hoạch ứng dựng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước giai đoạn 2015-2020.

Xem thêm ...

1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn