Chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin trong ngành
Triển khai Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Cập nhật 08/10/2019 08:38 Xem với cỡ chữ

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 10312/KH-UBND về Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kế hoạch do Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh xây dựng trên cơ sở quán triệt, tiếp thu Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 26/6/2019 của Ban chỉ đạo Thông tin tuyên truyền ASEAN – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020.

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước, sinh viên, học sinh, cộng đồng doanh nghiệp, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh về các lợi ích thiết thực mà cộng đồng ASEAN đem lại; những đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN giai đoạn 2019-2020 tạo sự đồng thuận trong hành động nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN. Kịp thời chuyển tải các thông tin về tình hình hợp tác ASEAN, đất nước, con người các nước ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN đến đông đảo người dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó, đóng góp cho các nỗ lực và nâng cao ý thức Cộng đồng trong khu vực… 

Theo đó, để việc triển khai Kế hoạch được đảm bảo, hiệu quả, thiết thực, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cần tập trung thực hiện các nội dung cụ thể như: Đẩy mạnh chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các Sở, ngành, địa phương, các Đài, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ Cổng thông tin ASEAN Việt Nam, từ Fanpage Bộ TT&TT. Lồng ghép tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của ASEAN thông qua lớp đào tạo, các buổi nói chuyện, tọa đàm, tập huấn, hội nghị, theo sự kiện quan trọng của tỉnh để đẩy mạnh tuyên truyền trong mạng lưới các cơ quan, tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, các trường học, các tổ chức chính trị- xã hội, các hiệp hội, doanh nghiệp, cơ quan báo chí… để tận dụng nguồn lực, khai thác hiệu quả và tối đa hóa tính lan tỏa. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về ASEAN cho đội ngũ cán bộ và phóng viên chuyên trách tuyên truyền về ASEAN ở các địa phương; phối hợp với các tổ chức đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, nông dân khai thác dữ liệu tuyên truyền chung để lồng ghép tuyên truyền về ASEAN trong các buổi nói chuyện, buổi họp, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hoạt động thể thao, quảng bá du lịch, ... Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi hội thảo, hội nghị, tập huấn tại tỉnh gắn với các chủ đề của Trụ cột Kinh tế ASEAN và các cơ hội mà Việt Nam có thế mạnh tham gia trong ASEAN cho các đối tượng là doanh nghiệp; Thúc đẩy tuyên truyền cho trẻ em và thanh thiếu niên trong và ngoài trường học thông qua việc xây dựng các giáo trình và phổ biến tuyên truyền, các cuộc thi tìm hiểu về ASEAN, các chương trình trao đổi học sinh, sinh viên, giáo viên…​

Để cụ thể hóa các nội dung nêu trên, kế hoạch cũng xây dựng các hoạt động, nhiệm vụ cụ thể trong đó trọng tâm là công tác tuyên truyền, quảng bá về ASEAN trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao và du lịch, tuyên truyền, trưng bày triển lãm ASEAN; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ASEAN; Cung cấp thông tin để người dân và doanh nghiệp của tỉnh trao đổi, giao lưu và tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN... về cơ hội tìm việc làm, du lịch, kinh doanh, đầu tư, học tập tại các nước trong Cộng đồng ASEAN….

Theo kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. Làm đầu mối triển khai và chia sẻ nội dung dữ liệu giữa các sở, ngành, các địa phương, các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh…Thực hiện nhiệm vụ được giao, vừa qua Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản triển khai kế hoạch đến các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh và triển khai chỉ đạo trong giao ban báo chí định kỳ đối với các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị và định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả tổ chức, triển khai thực hiện.

KH 10312_KH tuyentruyenquangbaASEAN.pdfKH 10312_KH tuyentruyenquangbaASEAN.pdf

T.H 

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai