Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Bộ TT&TT ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0
Cập nhật 03/01/2020 13:03 Xem với cỡ chữ

Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng ký ban hành Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT về Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0.

Khung Kiến trúc chính phủ điện tử (CPĐT) cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh, phiên bản 2.0 được xây dựng trên cơ sở nâng cấp, cập nhật các nội dung từ phiên bản 1.0. 

Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 với các mục tiêu chủ yếu sau: Tăng cường khả năng kết nối, chia sẽ dữ liệu, dùng chung các tài nguyên công nghệ thông tin trong mỗi cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với cơ quan, tổ chức khác trên phạm vi toàn quốc; hướng tới tiết kiệm chi phí, thời gian trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước, cung cấp hiệu quả các dịch vụ tích hợp cho người dân và doanh nghiệp, coi người dân và doanh nghiệp là trung tâm; tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư công nghệ thông tin; hướng tới triển khai CPĐT đồng bộ, lộ trình phù hợp, hạn chế trùng lắp; tăng cường khả năng chuẩn hóa, đảm bảo an toàn thông tin trong triển khai CPĐT.

Khung kiến trúc Chính phủ điện tử có 07 (bảy) nội dung cơ bản cơ bản gồm: Tầm nhìn; muc tiêu; phạm vi áp dụng; nguyên tắc; sơ đồ tổng thể Kiến trúc Chính phủ điện tử; Các Kiến trúc Chính phủ điện tử thành phần; tổ chức triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử.

Nội dung mới nổi bật của Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 so với phiên bản 1.0 là 5 mô hình tham chiếu cơ bản gồm: Mô hình tham chiếu về nghiệp vụ, Mô hình tham chiếu dữ liệu; Mô hình tham chiếu ứng dụng; Mô hình tham chiếu công nghệ và Mô hình tham chiếu và an toàn thông tin. Đây là Mô hình tham chiếu để các bộ, ngành, địa phương tham chiếu trong quá trình xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử tại các bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử cũng ban hành sơ đồ khái quát tổng thể các thành phần chính trong CPĐT Việt Nam để làm cơ sở xây dựng, triển khai Kiến trúc CPĐT của các bộ, ngành, địa phương đồng bộ, hiệu quả, kết nối.

Trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển nhanh chóng, việc Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phù hợp với xu thế hiện nay để triển khai áp dụng đồng bộ hệ thống Kiến trúc Chính phủ điện tử từ Trung ương đến địa phương tránh triển khai trùng lắp, đơn lẻ và tính hiệu quả không cao, khó khăn trong việc liên thông, kết nối cơ sở dữ liệu.

Đính kèm: khungchinhquyendientu.pdfkhungchinhquyendientu.pdf

T.M.A​

CÁC TIN KHÁC
» Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (12/08/2020 14:39)
» Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng và vận hành dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (05/08/2020 16:01)
» Công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản – Phát hành và lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. (30/07/2020 10:09)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định về bộ tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm họp trực tuyến (phiên bản 1.0) (27/07/2020 09:59)
» Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối chia sẽ dữ liệu với bộ ngành địa phương (23/07/2020 13:55)
» Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông” (21/07/2020 16:16)
» Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay” (14/07/2020 17:01)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình. (06/07/2020 10:24)
» Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước (01/07/2020 10:24)
» Quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, giới thiệu ứng cử đối với CBCC, VC lãnh đạo các Cơ quan HCNN, Đơn vị sự nghiệp công lập (19/06/2020 08:07)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai