Chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Bộ TT&TT ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0
Cập nhật 03/01/2020 13:03 Xem với cỡ chữ

Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng ký ban hành Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT về Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0.

Khung Kiến trúc chính phủ điện tử (CPĐT) cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh, phiên bản 2.0 được xây dựng trên cơ sở nâng cấp, cập nhật các nội dung từ phiên bản 1.0. 

Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 với các mục tiêu chủ yếu sau: Tăng cường khả năng kết nối, chia sẽ dữ liệu, dùng chung các tài nguyên công nghệ thông tin trong mỗi cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với cơ quan, tổ chức khác trên phạm vi toàn quốc; hướng tới tiết kiệm chi phí, thời gian trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước, cung cấp hiệu quả các dịch vụ tích hợp cho người dân và doanh nghiệp, coi người dân và doanh nghiệp là trung tâm; tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư công nghệ thông tin; hướng tới triển khai CPĐT đồng bộ, lộ trình phù hợp, hạn chế trùng lắp; tăng cường khả năng chuẩn hóa, đảm bảo an toàn thông tin trong triển khai CPĐT.

Khung kiến trúc Chính phủ điện tử có 07 (bảy) nội dung cơ bản cơ bản gồm: Tầm nhìn; muc tiêu; phạm vi áp dụng; nguyên tắc; sơ đồ tổng thể Kiến trúc Chính phủ điện tử; Các Kiến trúc Chính phủ điện tử thành phần; tổ chức triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử.

Nội dung mới nổi bật của Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 so với phiên bản 1.0 là 5 mô hình tham chiếu cơ bản gồm: Mô hình tham chiếu về nghiệp vụ, Mô hình tham chiếu dữ liệu; Mô hình tham chiếu ứng dụng; Mô hình tham chiếu công nghệ và Mô hình tham chiếu và an toàn thông tin. Đây là Mô hình tham chiếu để các bộ, ngành, địa phương tham chiếu trong quá trình xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử tại các bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử cũng ban hành sơ đồ khái quát tổng thể các thành phần chính trong CPĐT Việt Nam để làm cơ sở xây dựng, triển khai Kiến trúc CPĐT của các bộ, ngành, địa phương đồng bộ, hiệu quả, kết nối.

Trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển nhanh chóng, việc Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phù hợp với xu thế hiện nay để triển khai áp dụng đồng bộ hệ thống Kiến trúc Chính phủ điện tử từ Trung ương đến địa phương tránh triển khai trùng lắp, đơn lẻ và tính hiệu quả không cao, khó khăn trong việc liên thông, kết nối cơ sở dữ liệu.

Đính kèm: khungchinhquyendientu.pdfkhungchinhquyendientu.pdf

T.M.A​

CÁC TIN KHÁC
» 12 giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số (17/01/2020 15:33)
» Chỉ thị số 01/CT-BTTTT về định hướng phát triển Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 (10/01/2020 08:20)
» Quy định mới về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, tỉnh. (07/01/2020 20:17)
» Thông tư quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông (07/01/2020 17:21)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông (07/01/2020 17:08)
» Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa. (07/01/2020 08:10)
» Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. (28/12/2019 10:04)
» Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam (27/12/2019 17:18)
» Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. (26/12/2019 16:35)
» Bộ Thông tin và Truyền thông công bố 06 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử (24/12/2019 08:26)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai