Chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông
Cập nhật 07/01/2020 17:08 Xem với cỡ chữ
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT Ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông ". 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông (QCVN 33:2019/BTTTT) quy định về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông và các thiết bị phụ trợ, nhằm đảm bảo an toàn cơ học, điện , điện tử cho mạng cáp, đồng thời bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, cho người thi công, khai thác, bảo dưỡng mạng cáp, người dân sinh hoạt, cư trú trong khu vực mạng cáp cũng như đáp ứng các yêu cầu về quản lý mỹ quan công trình,đô thị.

Quy chuẩn được áp dụng đối với các doanh nghiệp viễn thông, tổ chức được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý, thiết lập, vận hành khai thác mạng viễn thông tại Việt Nam.

Việc sử dụng cáp treo, cáp trong cống bể, cáp trong đường hầm, cáp qua sông và việc lắp đặt các thiết bị phụ trợ (tủ cáp, hộp cáp, bộ chia tín hiệu truyền hình, cổng cáp, bể cáp, rãnh cáp, cột treo cáp) trên công trình công cộng phải phù hợp với quy hoạch và các quy định khác của cơ quan quản lý ở địa phương. Nếu lắp đặt trên công trình của các đơn vị chủ quản phải được sự đồng ý của đơn vị chủ quản công trình đó.

Các doanh nghiệp viễn thông khi thiết kế, lắp đặt cáp ngoại vi viễn thông và thiết bị phụ trợ phải tuân thủ các quy định nêu trong Quy chuẩn này; phải phối hợp với đơn vị liên quan trong việc đảm bảo mạng cáp ngoại vi viễn thông và phải phối hợp với đơn vị liên quan trong trường hợp mạng cáp ngoại vi viễn thông của doanh nghiệp viễn thông bị ảnh hưởng khi xây dựng các công trình hạ tẩng kỹ thuật khác; phải cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin có liên quan đến việc xây dựng, khai thác mạng cáp ngoại vi viễn thoogn theo quy định hiện hành.

Doanh nghiệp viễn thông, tổ chức được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông có trách nhiệm đảm bảo mạng cap ngoại vi viễn thông phù hợp với Quy chuẩn trong quá trình thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng; có trách nhiệm thu hồi các cáp ngoại vi viễn thông và thiết bị phụ trợ đả hỏng, không sử dụng; chịu sự kiểm tra thường xuyên, đột xuất của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành và khi lắp đặt cáp ngoại vi viễn thông phải gửi kế hoạch cho Sở Thông tin và Truyên thông địa phương để quản lý theo dõi.

Cục Viễn thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, và tổ chức triển khai quản lý các mạng cáp viễn thông theo Quy chuẩn này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế cho quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông, ký hiệu QCVN 33:2011/BTTTT/.

Thông tư: TT20.2019.BTTTT.pdfTT20.2019.BTTTT.pdf
 
CÁC TIN KHÁC
» 12 giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số (17/01/2020 15:33)
» Chỉ thị số 01/CT-BTTTT về định hướng phát triển Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 (10/01/2020 08:20)
» Quy định mới về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, tỉnh. (07/01/2020 20:17)
» Thông tư quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông (07/01/2020 17:21)
» Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa. (07/01/2020 08:10)
» Bộ TT&TT ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 (03/01/2020 13:03)
» Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. (28/12/2019 10:04)
» Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam (27/12/2019 17:18)
» Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. (26/12/2019 16:35)
» Bộ Thông tin và Truyền thông công bố 06 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử (24/12/2019 08:26)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai