Chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Thông tư quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông
Cập nhật 07/01/2020 17:21 Xem với cỡ chữ
 ​Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông​

Nội dung Thông tư gồm 9 điều và 5 phụ lục báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu kèm theo​. Thông tư này quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông, bao gồm các loại dịch vụ viễn thông phải thuyết minh doanh thu và chế độ báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu nhằm phục vụ các hoạt động như: quản lý nghiệp vụ viễn thông; xác định thị phần của doanh nghiệp viễn thông; thu, nộp phí quyền hoạt động viễn thông và tính khoản đóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Theo đó, tại Điều 3 "Quy định chung về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông" quy định cụ thể các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông theo quy định của pháp luật kế toán đối với 4 loại doanh thu gồm: Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho người sử dụng dịch vụ viễn thông; Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho các doanh nghiệp viễn thông trong nước; Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho các đối tác nước ngoài hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam; Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho người sử dụng dịch vụ viễn thông là đối tượng thụ hưởng dịch vụ viễn thông công ích. 

Các doanh nghiệp không phải thuyết minh vào doanh thu dịch vụ viễn thông các loại doanh thu gồmDoanh thu từ việc cung cấp dịch vụ không phải dịch vụ viễn thông, được doanh nghiệp cung cấp thông qua việc cung cấp dịch vụ viễn thông của mình; Doanh thu từ việc hợp tác cung cấp dịch vụ không phải dịch vụ viễn thông, được doanh nghiệp hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp khác để cung cấp thông qua việc cung cấp dịch vụ viễn thông của mình; Tiền ủng hộ theo quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-BTTTT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia và Doanh thu từ việc bán, cho thuê các loại hàng hóa, thiết bị, bao gồm cả thiết bị viễn thông, được doanh nghiệp bán, cho thuê thông qua việc cung cấp dịch vụ viễn thông của mình.

Thuyết minh doanh thu khách hàng được quy định cụ thể tại Điều 4, bao gồm 3 loại doanh thu: hòa mạng, lắp đặt; thuê bao và thông tin.

Thuyết minh doanh thu trong nước và chênh lệch thanh toán trong nước được quy định cụ thể tại Điều 5, bao gồm 2 loại doanh thu: từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp trong nước và từ việc cho phép doanh nghiệp trong nước kết nối vào mạng dịch vụ viễn thông công cộng, dịch vụ viễn thông của mình.

Thuyết minh doanh thu quốc tế và chênh lệch thanh toán quốc tế được quy định cụ thể tại Điều 6, bao gồm 2 loại doanh thu: từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho đối tác nước ngoài hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam, từ việc cho phép các đối tác nước ngoài kết nối vào mạng dịch vụ viễn thông công cộng, dịch vụ viễn thông của mình.

Thuyết minh doanh thu công ích được quy định cụ thể tại Điều 7 bao gồm 2 loại doanh thu: từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho các đối tượng thụ hưởng dịch vụ viễn thông công ích; nhận được từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Các doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông quý gửi Cục Viễn thông chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; năm chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2020. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì 2 Thông tư sẽ bị bãi bỏ gồm: Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định doanh thu dịch vụ viễn thông; Thông tư số 01/2016/TT-BTTTT ngày 25/01/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định doanh thu dịch vụ viễn thông.​

Thông tư: TT21.2019.BTTTT.pdfTT21.2019.BTTTT.pdf

 
CÁC TIN KHÁC
» 12 giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số (17/01/2020 15:33)
» Chỉ thị số 01/CT-BTTTT về định hướng phát triển Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 (10/01/2020 08:20)
» Quy định mới về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, tỉnh. (07/01/2020 20:17)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông (07/01/2020 17:08)
» Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa. (07/01/2020 08:10)
» Bộ TT&TT ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 (03/01/2020 13:03)
» Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. (28/12/2019 10:04)
» Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam (27/12/2019 17:18)
» Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. (26/12/2019 16:35)
» Bộ Thông tin và Truyền thông công bố 06 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử (24/12/2019 08:26)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai