Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Thông tư quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông
Cập nhật 07/01/2020 17:21 Xem với cỡ chữ
 ​Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông​

Nội dung Thông tư gồm 9 điều và 5 phụ lục báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu kèm theo​. Thông tư này quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông, bao gồm các loại dịch vụ viễn thông phải thuyết minh doanh thu và chế độ báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu nhằm phục vụ các hoạt động như: quản lý nghiệp vụ viễn thông; xác định thị phần của doanh nghiệp viễn thông; thu, nộp phí quyền hoạt động viễn thông và tính khoản đóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Theo đó, tại Điều 3 "Quy định chung về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông" quy định cụ thể các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông theo quy định của pháp luật kế toán đối với 4 loại doanh thu gồm: Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho người sử dụng dịch vụ viễn thông; Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho các doanh nghiệp viễn thông trong nước; Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho các đối tác nước ngoài hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam; Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho người sử dụng dịch vụ viễn thông là đối tượng thụ hưởng dịch vụ viễn thông công ích. 

Các doanh nghiệp không phải thuyết minh vào doanh thu dịch vụ viễn thông các loại doanh thu gồmDoanh thu từ việc cung cấp dịch vụ không phải dịch vụ viễn thông, được doanh nghiệp cung cấp thông qua việc cung cấp dịch vụ viễn thông của mình; Doanh thu từ việc hợp tác cung cấp dịch vụ không phải dịch vụ viễn thông, được doanh nghiệp hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp khác để cung cấp thông qua việc cung cấp dịch vụ viễn thông của mình; Tiền ủng hộ theo quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-BTTTT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia và Doanh thu từ việc bán, cho thuê các loại hàng hóa, thiết bị, bao gồm cả thiết bị viễn thông, được doanh nghiệp bán, cho thuê thông qua việc cung cấp dịch vụ viễn thông của mình.

Thuyết minh doanh thu khách hàng được quy định cụ thể tại Điều 4, bao gồm 3 loại doanh thu: hòa mạng, lắp đặt; thuê bao và thông tin.

Thuyết minh doanh thu trong nước và chênh lệch thanh toán trong nước được quy định cụ thể tại Điều 5, bao gồm 2 loại doanh thu: từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp trong nước và từ việc cho phép doanh nghiệp trong nước kết nối vào mạng dịch vụ viễn thông công cộng, dịch vụ viễn thông của mình.

Thuyết minh doanh thu quốc tế và chênh lệch thanh toán quốc tế được quy định cụ thể tại Điều 6, bao gồm 2 loại doanh thu: từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho đối tác nước ngoài hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam, từ việc cho phép các đối tác nước ngoài kết nối vào mạng dịch vụ viễn thông công cộng, dịch vụ viễn thông của mình.

Thuyết minh doanh thu công ích được quy định cụ thể tại Điều 7 bao gồm 2 loại doanh thu: từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho các đối tượng thụ hưởng dịch vụ viễn thông công ích; nhận được từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Các doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông quý gửi Cục Viễn thông chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; năm chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2020. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì 2 Thông tư sẽ bị bãi bỏ gồm: Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định doanh thu dịch vụ viễn thông; Thông tư số 01/2016/TT-BTTTT ngày 25/01/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định doanh thu dịch vụ viễn thông.​

Thông tư: TT21.2019.BTTTT.pdfTT21.2019.BTTTT.pdf

 
CÁC TIN KHÁC
» Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (12/08/2020 14:39)
» Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng và vận hành dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (05/08/2020 16:01)
» Công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản – Phát hành và lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. (30/07/2020 10:09)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định về bộ tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm họp trực tuyến (phiên bản 1.0) (27/07/2020 09:59)
» Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối chia sẽ dữ liệu với bộ ngành địa phương (23/07/2020 13:55)
» Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông” (21/07/2020 16:16)
» Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay” (14/07/2020 17:01)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình. (06/07/2020 10:24)
» Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước (01/07/2020 10:24)
» Quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, giới thiệu ứng cử đối với CBCC, VC lãnh đạo các Cơ quan HCNN, Đơn vị sự nghiệp công lập (19/06/2020 08:07)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai