Chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin trong ngành
Sở Thông tin và Truyền thông: thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
Cập nhật 08/01/2020 11:41 Xem với cỡ chữ

Kiểm soát thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình cải cách hành chính, là mục tiêu mà Đảng và Nhà nước quyết tâm đẩy mạnh thực hiện trong cải cách TTHC nói riêng và cải cách nền hành chính nhà nước nói chung. Kiểm soát thủ tục hành chính là một quy trình được thực hiện ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phải tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC; cũng như giám sát việc thực hiện của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và tổ chức.

Xác định công tác kiểm soát thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính nhằm hoàn thành tốt Kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị. Để công tác cải cách thủ tục hành chính đạt chất lượng và hiệu quả theo mục đích yêu cầu đề ra, ngay từ đầu năm 2019, Sở đã tập trung lãnh đạo,chỉ đạo việc tổ chức quán triệt triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh đến các phòng, đơn vị trực thuộc. Trong đó, đó đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các kế hoạch, văn bản, trên cơ sở bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của UBND tỉnh. Trong năm, Sở đã ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch số 119/KH-STTTT về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; Kế hoạch số 138/KH-STTTT về tự kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019; Kế hoạch số 85/KH-STTTT ngày về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. Ngoài ra, Sở TT&TT đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh thông tin, tuyên truyền về tình hình, kết quả triển khai các hoạt động cụ thể về kiểm soát TTHC.

Trong năm 2019, Sở đã tiến hành rà soát và tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành thông tin và truyền thông. Tính đến nay, TTHC ngành thông tin và truyền thông tại địa phương còn 43 thủ tục (37 thủ tục cấp tỉnh; 06 thủ tục cấp huyện). Sau khi TTHC được công bố, 37 TTHC cấp tỉnh đã được Sở cập nhật, niêm yết, công khai lên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở và công khai, niêm yết tại trụ sở làm việc của đơn vị. Ngoài ra, Sở đã kịp thời điều chỉnh, cấu hình quy trình giải quyết trên Phần mềm một cửa điện tử của tỉnh. Việc niêm yết, công khai TTHC luôn bảo đảm chính xác, rõ ràng, vị trí niêm yết dễ tiếp cận, tạo thuận lợi cho người dân khi tra cứu, tìm hiểu TTHC. Ngoài ra, trong năm Sở TT&TTđã xây dựng và cung cấp hồ sơ mẫu của 09/37 thủ tục hành chính cấp tỉnh thường xuyên tiếp nhận, giải quyết để niêm yết tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucongdongnai.gov.vn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

Tiếp tục thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của ngành. Trong năm, Sở TTTT tiếp nhận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 259/260 hồ sơ thuộc của 16 thủ tục hành chính của đơn vị (đạt tỷ lệ 99.61%.) Việc đẩy mạnh triển khai DVCTT mức độ 3 đã góp phần tiết kiệm thời gian, kinh phí cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong quá trình triển khai TTHC.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC cũng được Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh triển khai thực hiện  với  nhiều hình thức như thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử; thông qua các hội nghị giao ban, triển khai qua Phần mềm quản lý văn bản của Sở; …lồng ghép thông tin về cải cách TTHC qua các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.Mặt khác, Sở cũng đã chú trọng công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC.Thông qua kiểm tra đã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp tháo gỡ, đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm soát TTHC tại đơn vị. Hoạt động kiểm tra cũng giúp cho việc tổng hợp những sáng kiến, cải tiến, đổi mới trong hoạt động kiểm soát TTHC nhằm phổ biến, nhân rộng trong cơ quan, đơn vị.

Nhìn chung, công tác kiểm soát TTHC đã đem lại hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại Sở TT&TT, chất lượng phục vụ dịch vụ công ngày được nâng cao thông qua việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, với các thủ tục hành chính được cải cách theo hướng gọn, đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo 3 giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí, đồng thời kết hợp với thái độ phục vụ tận tình, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức đã tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.  

T.H 

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai