Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Ban hành Quy chế tạm thời về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản, tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 05/02/2020 16:31 Xem với cỡ chữ
Ngày 04/02/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 về ban hành Quy chế tạm thời về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản, tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Theo đó, Quy chế này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức), đồng thời khuyến khích các cơ quan, tổ chức không thuộc Khoản 1 Điều 2 và cá nhân áp dụng Quy chế này tại cơ quan, tổ chức mình. 

Quy chế tạm thời bao gồm 7 chương và 33 điều, trong đó : 

1. Quy định nội dung quản lý văn bản đến điện tử gồm: Nguyên tắc quản lý văn bản đến điện tử, tiếp nhận văn bản điện tử đến, đăng ký số hóa văn bản đến, Trình và chuyển giao văn bản đến trong hệ thống, Giải quyết văn bản đến trong hệ thống 

2. Quy định nội dung quản lý văn bản đi điện tử gồm các mục: Nguyên tắc và yêu cầu quản lý văn bản đi điện tử; Soạn thảo, kiểm tra nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; Ban hành và phát hành văn bản; 

3. Quy định nêu rõ đối với văn bản điện tử đã ký số theo quy định của pháp luật được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy và thay cho việc gửi, nhận văn bản giấy, đồng thời các hồ sơ tài liệu hướng đến lưu trữ dạng điện tử đảm bảo thuận tiện trong việc lưu trữ tra cứu. 

4. Ngoài ra trong quá trình tổ chức thực hiện còn nêu rõ các trường hợp phần mềm quản lý văn bản điện tử của các sở, ban ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp tài liệu về Lưu trữ lịch sử tỉnh chưa đáp ứng các quy định tại Quy chế phải nâng cấp, bổ sung hoàn thiện các chức năng của hệ thống để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. 


Duong Hieu
CÁC TIN KHÁC
» Ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. (12/02/2020 09:01)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản (12/02/2020 08:49)
» Một số quy định mới về đánh giá, phân loại công chức, viên chức (07/02/2020 16:23)
» Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai. (04/02/2020 15:52)
» 12 giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số (17/01/2020 15:33)
» Chỉ thị số 01/CT-BTTTT về định hướng phát triển Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 (10/01/2020 08:20)
» Quy định mới về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, tỉnh. (07/01/2020 20:17)
» Thông tư quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông (07/01/2020 17:21)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông (07/01/2020 17:08)
» Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa. (07/01/2020 08:10)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai