Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Ban hành Quy chế tạm thời về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản, tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 05/02/2020 16:31 Xem với cỡ chữ
Ngày 04/02/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 về ban hành Quy chế tạm thời về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản, tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Theo đó, Quy chế này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức), đồng thời khuyến khích các cơ quan, tổ chức không thuộc Khoản 1 Điều 2 và cá nhân áp dụng Quy chế này tại cơ quan, tổ chức mình. 

Quy chế tạm thời bao gồm 7 chương và 33 điều, trong đó : 

1. Quy định nội dung quản lý văn bản đến điện tử gồm: Nguyên tắc quản lý văn bản đến điện tử, tiếp nhận văn bản điện tử đến, đăng ký số hóa văn bản đến, Trình và chuyển giao văn bản đến trong hệ thống, Giải quyết văn bản đến trong hệ thống 

2. Quy định nội dung quản lý văn bản đi điện tử gồm các mục: Nguyên tắc và yêu cầu quản lý văn bản đi điện tử; Soạn thảo, kiểm tra nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; Ban hành và phát hành văn bản; 

3. Quy định nêu rõ đối với văn bản điện tử đã ký số theo quy định của pháp luật được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy và thay cho việc gửi, nhận văn bản giấy, đồng thời các hồ sơ tài liệu hướng đến lưu trữ dạng điện tử đảm bảo thuận tiện trong việc lưu trữ tra cứu. 

4. Ngoài ra trong quá trình tổ chức thực hiện còn nêu rõ các trường hợp phần mềm quản lý văn bản điện tử của các sở, ban ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp tài liệu về Lưu trữ lịch sử tỉnh chưa đáp ứng các quy định tại Quy chế phải nâng cấp, bổ sung hoàn thiện các chức năng của hệ thống để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. 


Duong Hieu
CÁC TIN KHÁC
» Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (12/08/2020 14:39)
» Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng và vận hành dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (05/08/2020 16:01)
» Công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản – Phát hành và lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. (30/07/2020 10:09)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định về bộ tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm họp trực tuyến (phiên bản 1.0) (27/07/2020 09:59)
» Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối chia sẽ dữ liệu với bộ ngành địa phương (23/07/2020 13:55)
» Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông” (21/07/2020 16:16)
» Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay” (14/07/2020 17:01)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình. (06/07/2020 10:24)
» Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước (01/07/2020 10:24)
» Quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, giới thiệu ứng cử đối với CBCC, VC lãnh đạo các Cơ quan HCNN, Đơn vị sự nghiệp công lập (19/06/2020 08:07)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai