Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động chuyên ngành
Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 14/01/2021 09:38 Xem với cỡ chữ

​Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5071/QĐ-UBND về việc phê duyệt​ Đề án thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai, theo đó:

Mục đích của Đề án nhằm sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập đang hoạt động trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn tỉnh, giảm đầu mối, khắc phục tình trạng dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 20/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII thì việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất 03 trung tâm công nghệ thông tin (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Tin học trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm Phát triển Phần mềm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) và tiếp nhận 04 biên chế sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin của Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường là cần thiết, phù hợp và đúng tinh thần, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Đề án phân công rõ trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông cụ thể như sau:

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc diện hợp nhất thực hiện bàn giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản và công việc chuyên môn về Trung tâm CNTT tỉnh Đồng Nai theo quy định pháp luật.

+ Chủ trì, phối hợp các cơ qua liên quan ban hành Quy định tổ chức hoạt động, tham mưu xây dựng Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước; kiểm tra, thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm CNTT tỉnh Đồng Nai theo quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất tối đa là 30 ngày kể từ ngày Quyết định thành lập Trung tâm CNTT tỉnh Đồng Nai có hiệu lực.

+ Chủ trì theo dõi kiểm tra việc triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo Đề án được phê duyệt và quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Ngoài ra Đề án còn phân công rõ trách nhiệm của các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm CNTT và các ngành liên quan trong việc phối hợp triển khai Quyết định trên.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2020 và thay thế Quyết định số 4126/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh.

Đính kèm:

-5071-QD-UBND.pdf5071-QD-UBND.pdf

Dean.rarDean.rar 

Duong Hieu

CÁC TIN KHÁC
» Người dùng được miễn cước data khi sử dụng ứng dụng đo tốc độ truy cập Internet i-Speed (19/08/2021 17:00)
» Tập huấn trực tuyến khai thác, sử dụng Hệ thống Trục liên thông nâng cấp tỉnh Đồng Nai (07/07/2021 16:33)
» Phương án điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (19/05/2021 15:18)
» UBND tỉnh Đồng Nai công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai (08/04/2021 10:16)
» UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2022 (06/04/2021 10:56)
» Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (24/02/2021 10:47)
» Kết quả triển khai thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện Văn hóa xã phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 (25/01/2021 10:49)
» Tổ chức tập huấn khai thác, sử dụng phần mềm báo cáo thống kê tỉnh Đồng Nai (21/01/2021 14:45)
» Đồng Nai ban hành Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Đồng Nai (08/01/2021 15:31)
» Hội thảo 'Một số nền tảng và ứng dụng thúc đẩy chuyển đổi số trong đô thị thông minh tại Đồng Nai' (25/11/2020 21:36)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai