Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin trong ngành
Đẩy mạnh triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Cập nhật 13/05/2021 09:33 Xem với cỡ chữ

Để triển khai kết nối trên diện rộng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đồng bộ, kịp thời, hiệu quả ngay từ ngày 01/7/2021, vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 1486/BTTTT-THH ngày 12/5/2021 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) chỉ đạo triển khai ngay một số nội dung sau: 

- Về kết nối kỹ thuật: (1) Rà soát kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) với các ứng dụng trong nội bộ thông qua mạng WAN hoặc Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của tỉnh và với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia thông qua Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Thời gian hoàn thành: ngày 16/5/2021; (2) Hoàn thành thử nghiệm kết nối LGSP của tỉnh với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia để khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (tài liệu hướng dẫn kỹ thuật có thể tải về tại địa chỉ https://mic.gov.vn). Thời gian hoàn thành: ngày 16/5/2021.

 - Về bảo đảm an toàn, an ninh mạng: Rà soát, triển khai hoạt động giám sát, điều hành, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin của tỉnh phục vụ kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thời gian hoàn thành: ngày 16/5/2021. 

- Nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh:  Tập trung triển khai, ưu tiên nguồn lực, hoàn thiện phần mềm Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, thử nghiệm kết nối với LGSP của tỉnh để khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trước hết, ưu tiên triển khai cho 236 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, có nhu cầu khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (danh mục các dịch vụ công có thể tải về tại địa chỉ https://mic.gov.vn). Thời gian hoàn thành: ngày 15/6/2021.

Để triển khai kết nối trên diện rộng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đồng bộ, kịp thời, hiệu quả ngay từ ngày 01/7/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị các địa phương: ưu tiên nguồn lực của tỉnh triển khai các nhiệm vụ nêu trên; đồng thời giao Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối tổ chức, điều phối thống nhất triển khai các nội dung nêu trên tại tỉnh.

congdichvucongtructuyen682020.jpg 
Hệ thống một cửa tỉnh Đồng Nai​

Tại Đồng Nai, 100% cơ quan hành chính nhà nước đã có hệ thống mạng nội bộ; Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được triển khai kết nối từ tỉnh đến 100% UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, tất cả các phòng ban chuyên môn cấp huyện. Đặc biệt, đã triển khai đường truyền Mega Wan và Metro Net với băng thông 02 Mbps để kết nối vào hệ thống một cửa điện tử của tỉnh cho 170/170 UBND cấp xã sử dụng (UBND xã Đăk Lua thuộc huyện Tân Phú sử dụng đường truyền internet do Viễn thông tỉnh Lâm Đồng cung cấp);  UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 về việc ban hành Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai, phiên bản 2.0. Trên cơ sở UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 về việc ban hành Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai, phiên bản 2.0. Sở TT&TT đã ban hành văn bản số 3012/STTTT-CNTTVT ngày 22/10/2020 về triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai phiên bản 2.0 đến các sở, ban, ngành, địa phương; Hoàn thành kết nối hệ thống quản lý văn bản của tỉnh với hệ thống quản lý văn bản của Văn phòng Chính phủ; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; kết nối, tích hợp chia sẽ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Hoàn thành đồng bộ CSDL quốc gia về TTHC từ Cổng dịch vụ công quốc gia về hệ thống thông tin Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai. Thực hiện đồng bộ trạng thái hồ sơ TTHC từ hệ thống thông tin Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Hoàn thành triển khai Dự án “Xây dựng Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2”, để kịp thời bổ sung nhu cầu tài nguyên hệ thống cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai.

T.M.A​


 


CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai