Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 20/09/2021 13:55 Xem với cỡ chữ

Ngày 17/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 về việc kiện toàn Ban chỉ Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai, theo đó

1. Thành viên Ban chỉ đạo bao gồm:

- Ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban

- Ông Nguyễn Thanh Tú – Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó ban thường trực

- Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Trưởng ban

- Các ủy viên bao gồm: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính.

2. Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai thành lập với nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; xây dựng đề án, dự án về cải cách hành chính; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cải cách hành chính hàng năm và trong từng giai đoạn.

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính tại các Sở, ban, ngành và địa phương.

- Thẩm định nội dung các đề án, kế hoạch về cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh do các Sở, ban, ngành và địa phương chuẩn bị trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.

Đính kèm: 3342-QD-UBND-KientoanBCD-CCHC-DN.pdf3342-QD-UBND-KientoanBCD-CCHC-DN.pdf

Duong Hieu​

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai