Chúc mừng năm mới 2018
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động chuyên ngành
Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Bưu điện Văn hóa xã năm 2017
Cập nhật 29/03/2017 02:08 Xem với cỡ chữ
  Ngày 20/3/2017, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 2474/UBND-CNN về việc triển khai Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động điểm BĐ Văn hóa xã năm 2017 do Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng nhằm thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động điểm BĐ Văn hóa xã phục vụ xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2015-2020. Theo đó, năm 2017.

   Tiếp tục cấp phát báo Đồng Nai cho 65 điểm BĐVHX vùng sâu, vùng xa để phục vụ nhân dân đọc sách, báo miễn phí nhằm đưa thông tin kịp thời đến người dân vùng nông thôn.
HD Buu dien VH xa 1.jpg
Hội nghị triển khai hoạt động Bưu điện văn hóa xã 2017

   Hỗ trợ luân chuyển sách, báo tại 07 điểm BĐVHX Xuân Phú, Lang Minh thuộc huyện Xuân Lộc; Xuân Đông, Xuân Quế, Xuân Tây, Lâm San, thuộc huyện Cẩm Mỹ; Bình An thuộc huyện Long Thành, nâng tổng số đầu sách phục vụ bình quân/điểm lên 500 quyển. 

   Tổ chức ngày Sách Việt Nam 21/4 tại 04 điểm BĐVHX: Suối Nho thuộc huyện Định Quán; Phú An thuộc huyện Tân Phú; Lâm San thuộc huyện Cẩm Mỹ; Hiếu Liêm thuộc huyện Vĩnh Cửu nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc trao dồi kiến thức và kỹ năng phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

   Hỗ trợ lương nhân viên tại các điểm BĐVHX (sau khi Bưu điện tỉnh đã hỗ trợ đến mức quy định của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam), đảm bảo thu nhập của nhân viên đạt mức lương cơ bản hiện hành nhằm động viên tinh thần nhân viên các điểm BĐVHX yên tâm công tác và phục vụ người dân có hiệu quả.

HD Buu dien VH xa 2.jpg
Bưu điện tỉnh Đồng Nai triển khai hoạt động BĐVHX

   Cùng triển khai kế hoạch với Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh Đồng Nai tiếp tục đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị tủ, bàn ghế đọc sách tại các điểm BĐVHX; tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho các nhân viên tại các điểm BĐVHX; tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng thực hiện việc chi trả lương hưu, bảo hiểm xã hội và trợ cấp xã hội tại BĐVHX. 

TN

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Phó Giám đốc phụ trách Sở
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn