CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8(19/8/1945–19/8/2018) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (2/9/1945–2/9/2018)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin địa phương
Hoàn thành triển khai Kế hoạch tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng năm 2017
Cập nhật 25/07/2017 09:12 Xem với cỡ chữ

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014; Nhằm đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần vào công tác cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ hoàn thành việc triển khai Kế hoạch Tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cá nhân, đơn vị thuộc cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017.

TK_KH_THCKSCD_2017_khamac.jpg
Quan cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn được diễn ra từ ngày 26/6/2017 đến ngày 19/7/2017 (18 ngày), tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, kết quả có hơn 573 học viên tham dự. Lớp tập huấn nhằm trang bị kỹ năng ký số vào văn điện tử và hiểu về chứng thực điện tử cho CBCCVC đang công tác tại cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, từ cấp tỉnh đến cấp xã, giúp đơn vị thực hiện ứng dụng chữ ký số chuyên dùng vào việc gửi - nhận văn bản điện tử.

TK_KH_THCKSCD_2017_Bemac.jpg
​Bế giảng.

TVT.​


CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn