Chúc mừng năm mới 2018
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Kể từ ngày 01/10/2017, các cơ quan báo chí phải thực hiện quy định tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em
Cập nhật 24/08/2017 08:50 Xem với cỡ chữ

​      Ngày 23/6/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm. Theo đó, các nội dung ưu tiên sản xuất, đăng, phát sóng gồm: Thực hiện pháp luật, chính sách về quyền trẻ em; Tìm hiểu, học tập, trao đổi kiến thức, vui chơi, giải trí dành cho cho trẻ em; Phòng ngừa, phát hiện các yếu tố, hành vi gây tổn hại, xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em; Hướng dẫn trẻ em kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ và kỹ năng an toàn cho trẻ em; Giáo dục giới tính, sức khỏe, dinh dưỡng …

Việc phát sóng trên báo nói, báo hình được quy định như sau:

Đối với kênh phát thanh, kênh truyền hình quy định trong Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình của các tổ chức được cấp phép hoạt động báo nói, báo hình: Tin tức về trẻ em thời lượng phát sóng tổi thiểu 60 giây/lần phát sóng; tần suất phát sóng mới tối thiểu 01 lần/ngày trong Tháng hành động vì trẻ em hằng năm. Thời điểm phát sóng: đưa vào các bản tin trong ngày.

Các chương trình khoa giáo, phổ biến kiến thức thời lượng phát sóng tối thiểu 05 phút lần/phát sóng; tần suất phát sóng mới tối thiểu 02 lần/tháng, trong Tháng hành động vì trẻ em hằng năm, tăng tần suất phát sóng mới lên tổi thiểu 04 lần/tháng. Thời điểm phát sóng trong khoảng thời gian từ 06h00 đến 22h00 hằng ngày, ưu tiên khung giờ từ 06h00 đến 07h30, từ 12h00 đến 13h30 hoặc từ 17h30 đến 19h00 trong chuyên mục, chuyên đề về trẻ em của kênh chương trình. 

Các chương trình giải trí, ca nhạc, văn nghệ, kể chuyện, phim hoạt hình, trò chơi, truyền hình thực tế và các chương trình tương tự khác thời lượng phát sóng tối thiểu 10 phút/lần phát sóng; tần suất phát sóng mới tối thiểu là 01 lần/tuần, trong Tháng hành động vì trẻ em hằng năm, tăng tần suất phát sóng mới lên tổi thiểu 02 lần/tháng. Thời điểm phát sóng trong khoảng thời gian từ 06h00 đến 22h00 hằng ngày, ưu tiên khung giờ từ 18h00 đến 21h00 trong chuyên mục, chuyên đề về trẻ em của kênh chương trình.

Các Chương trình, đoạn chương trình (clip, trailer) cổ động về các sự kiện, hoạt động vì trẻ em do các Bộ, ngành có chức năng quản lý nhà nước về thực hiện quyền trẻ em thực hiện, các thông điệp tuyên truyền về trẻ em thời lượng phát sóng tối thiểu 30 giây/lần phát sóng đối với clip, trailer cổ động, các thông điệp tuyên truyền về trẻ em và tối thiểu 05 phút/lần phát sóng với các chương trình khác. Tần suất phát sóng tối thiểu 01 lần/ngày trong Tháng hành động vì trẻ em hằng năm. Thời điểm phát sóng sau các bản tin trong ngày, trong chuyên mục, chuyên đề về trẻ em của kênh chương trình.

Tỷ lệ phát sóng chương trình thông tin dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em phải đạt từ 2% đến 5% tổng thời lượng phát sóng của kênh chương trình trong 1 tuần.

Đối với kênh phát thanh, kênh truyền hình có tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ là trẻ em, có nội dung chuyên biệt dành cho trẻ em thì thực hiện đúng theo tôn chỉ, mục đích, cấu tạo khung chương trình cơ bản, thời gian, thời lượng của kênh chương trình theo quy định tại Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Các kênh phát thanh, kênh truyền thông khác thì số lượng tin, bài, chương trình thông tin dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em được phát sóng trong mỗi tháng phải đạt tỷ lệ tối thiểu 1% tổng thời lượng phát sóng của từng kênh chương trình trong tháng đó và phù hợp với tôn chỉ, mục đích, nội dung được quy định tại Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Tỷ lệ nội dung đăng trên báo in, báo điện tử được quy định như sau:

Đối với sản phẩm báo chí có đối tượng phục vụ là trẻ em và những sản phẩm chuyên biệt dành cho trẻ em thực hiện dúng theo quy định tại Giấy phép hoạt động báo in, Giấy phép hoạt động báo điện tử, Giấy phép xuất bản ấn phẩm báo chí, Giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Đối với Báo in phát hành hằng ngày hoặc cách ngày: Hằng tuần đăng tối thiểu 5% số lượng tin, bài có nội dung dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em phù hợp với tôn chỉ, mục đích được quy định tại giấy phép hoạt động báo chí. Trong Tháng hành động vì trẻ em hằng năm hoặc trong thời gian diễn ra sự kiện do các Bộ, ngành có chức năng quản lý nhà nước về thực hiện quyền trẻ em tổ chức, thiết lập tối thiểu 01 chuyên mục dành cho trẻ em để thông tin, tuyên truyền.

Các loại báo in khác đăng tối thiểu 1% số lượng tin, bài vào hằng tháng và đăng tối thiểu 2% số lượng tin, bài có nội dung dành cho trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em hằng năm hoặc trong thời gian diễn ra các hoạt động vì trẻ em.

Đối với Tạp chí chuyên ngành về văn hóa xã hội: Hằng quý đăng tối thiểu 2% số lượng tin bài có nội dung dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em.

Đối với Báo điện tử: Hằng tuần đăng phát tối thiểu 5% số lượng tin, bài có nội dung dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em và trong Tháng hành động vì trẻ em hoặc trong thời gian diễn ra các hoạt động vì trẻ em, hằng tuần đăng phát tối thiểu 10% số lượng tin, bài có nội dung dành cho trẻ em, tuyên truyền về trẻ em. 

TN

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn