CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động chuyên ngành
Chương trình Truyền thông Quốc gia khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học
Cập nhật 12/10/2017 16:17 Xem với cỡ chữ

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1622/QĐ-BTTTT ngày 29/9/2017 về việc ban hành Chương trình Truyền thông Quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nguyên liệu sinh học.Hình minh họa

Các nội dung thông tin tuyên truyền của Chương trình bao gồm: tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và Chính sách của Nhà nước về phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học ở nước ta; tuyên truyền phổ biến kiến thức về nhiên liệu sinh học; thông tin về công nghệ sản xuất và thị trường nhiên liệu sinh học; thông tin về mô hình phát triển vùng nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học; thông tin về kinh nghiệm của các nước trong khu vực và thế giới về phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học; thông tin về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống và thông tin về ý nghĩa, tác dụng của việc sử dụng nhiên liệu sinh học.

Các phương thức tuyên truyền của chương trình gồm: truyền thông trên báo chí; truyền thông xã hội (xây dựng các chuyên đề, các nội dung thông tin trên diễn đàn mạng xã hội..); truyền thông trên hệ thống Đài Truyền thanh-Truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở; truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề, các cuộc tọa đàm, giao lưu trực tuyến việc sử dụng nhiên liệu sinh học, tổ chức các sự kiện

Chương trình truyền thông thực hiện trong 04 năm (2017-2020) chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ năm 2017-2018, là giai đoạn xây dựng kế hoạch và triển khai Chương trình truyền thông tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, tổ chức tập huấn kiến thức cơ bản về nhiên liệu sinh học cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đội ngũ cán bộ thuộc hệ thống truyền thanh-truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở tại 05 thành phố trực thuộc trung ương, nơi có tỷ lệ sử dụng nhiên liệu cao … , ban hành hướng dẫn tuyên truyền về chủ đề nhiên liệu sinh học trên các phương tiện thông tin đại chúng thuộc hệ thống truyền thanh-truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ và Sơ kết đánh giá Chương trình Truyền thông Quốc gia.

Giai đoạn 2, từ năm 2019-2020, là giai đoạn tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về nhiên liệu sinh học cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đội ngũ cán bộ thuộc hệ thống truyền thanh-truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở trên phạm vi toàn quốc, tiếp tục tổ chức tuyên truyền rộng rãi về chủ đề nhiên liệu sinh học, các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  nhiên liệu sinh học trên các phương tiện thông tin đại chúng thuộc hệ thống truyền thanh-truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ và tổng kết, đánh giá hiệu quả thực hiện Chương trình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Cục Thông tin cơ sở chủ trì phối hợp với Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh-truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở tổ chức thực hiện Chương trình này.​

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn