Chúc mừng năm mới 2018
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Ban hành Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước
Cập nhật 29/12/2017 10:25 Xem với cỡ chữ

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 2342/QĐ-BTTTT về phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.

Theo đó, Thông tư được ban hành với mục đích đánh giá thực trạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử. Giúp các cơ quan biết được mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan mình so với các cơ quan khác, đặc biệt là giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT của cơ quan mình.

Đối tượng đánh giá là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cơ quan).

Việc đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước phải bảo đảm tính khách quan, phản ảnh được thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan tại thời điểm đánh giá. Cho phép các cơ quan có thể tự kiểm tra, đối chiếu với kết quả đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua việc công khai phương pháp, cách tính điểm đối với các nội dung đánh giá.

Nội dung đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2017 bao gồm 06 hạng mục như sau: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; Trang/Cổng thông tin điện tử (cung cấp, cập nhật thông tin; các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử); Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin (bao gồm cả các quy định về an toàn thông tin); Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin.

Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan được thực hiện bằng hình thức cho điểm đối với các hạng mục nêu trên và không thực hiện đánh giá đối với các nội dung có liên quan đến bí mật an ninh, quốc phòng.

Số liệu sử dụng để đánh giá được lấy từ báo cáo của các cơ quan theo mẫu đối chiếu với số liệu do Cục tin học hóa theo dõi qua báo cáo của các cơ quan gửi Bộ TTTT và qua công tác kiểm tra của Bộ TTTT.

Mức độ theo từng hạng mục của các cơ quan được xác định căn cứ vào điểm đánh giá cho hạng mục đó của từng cơ quan để xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Việc đánh giá được thực hiện theo 03 nhóm cơ quan bao gồm: Nhóm các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nhóm các cơ quan thuộc Chính phủ và nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hàng năm, trước ngày 01 tháng 01 năm sau năm đánh giá các cơ quan gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2018.

KN

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn