CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Chiến lược quy hoạch phát triển ngành
Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã
Cập nhật 08/01/2018 08:28 Xem với cỡ chữ

​       Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ký Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã.

Việc ban hành Bộ tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính quyền điện tử của các địa phương; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của địa phương về ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử các cấp; xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT, góp phần cụ thể hóa mô hình Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã; cho phép UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương áp dụng và tổ chức đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử tại cấp huyện, cấp xã; làm cơ sở chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, phát huy thế mạnh trong việc ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.


        Bộ phận Một cửa liên thông hiện đại xã Long An - huyện Long Thành.

Nội dung đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã, bao gồm: Đánh giá về điều kiện sẵn sàng xây dựng mô hình Chính quyền điện tử với 03 nhóm tiêu chí (cơ sở hạ tầng CNTT, nguồn nhân lực CNTT và môi trường chính sách về ứng dụng CNTT) và đánh giá kết quả Chính quyền điện tử với 04 nhóm tiêu chí (mức độ hiện diện - tính minh bạch; mức độ tương tác; mức độ giao dịch; mức độ chuyển đổi)

Theo quy định, hàng năm, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham chiếu bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá Chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện ban hành tại Quyết định để tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện. Việc xếp hạng được căn cứ vào số điểm đánh giá của từng xã, huyện và được xếp hạng theo 4 mức: Mức I, Mức II, Mức III và Mức IV. Các địa phương đạt điểm dưới Mức IV thì không xếp hạng.

Sở Thông tin và Truyền thông các các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thực hiện cung cấp mẫu phiếu khảo sát; thẩm tra, xác minh số liệu; tổng hợp số liệu, đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử của các xã, huyện trình UBND tỉnh, thành phố duyệt và công bố kết quả.

      Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2017.
TN
CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn