CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động Đảng
Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết công tác Đảng năm 2017
Cập nhật 01/02/2018 11:17 Xem với cỡ chữ

​      Ngày 05/01/2018, BCH Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2017; kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2017; kết quả nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; đồng thời triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018 và nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2018.

Tại hội nghị, đảng viên của Đảng bộ nhất trí cao với các báo cáo do BCH trình bày và thảo luận, cho ý kiến góp ý về mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Sở năm 2018.

IMG_3305.JPG
      Hình ảnh: Đảng viên phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Năm 2017, Đảng ủy Sở TT&TT đã lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt hoạt động theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị được triển khai theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngành Thông tin và Truyền thông, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường; công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm thực hiện; các tổ chức đoàn thể phát huy được vai trò, trách nhiệm trong vận động đoàn viên, CBCC-VC thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào đoàn thể; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp làm việc; đoàn kết nội bộ được giữ vững; bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt ... Thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2017, cụ thể:

100% đảng viên được triển khai, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.

Phát triển 02 đảng viên mới; 34/35 đảng viên được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, đạt tỷ lệ 97,14%, trong đó, 05/35 đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đạt tỷ lệ 14,28%;  01/35 đảng viên xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ”, chiếm tỷ lệ 2,85%; Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc đạt tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

100% các cấp ủy chi bộ có xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng.

Cơ quan và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đạt “cơ quan có đời sống văn hóa tốt”; cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; cơ quan và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc được đánh giá thực hiện tốt dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; 100% tổ chức đoàn thể của cơ quan đạt danh hiệu vững mạnh.

100% các đơn vị có xây dựng kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Cơ quan, đơn vị không có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh những thành quả đạt được, Đảng bộ cũng nghiêm túc ghi nhận những thiếu sót, tồn tại cần có giải pháp khắc phục năm 2018, đó là: Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ hiệu quả chưa cao, chưa thể hiện hết khả năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ, do vậy công tác tham mưu, giải quyết công việc cho lãnh đạo còn có những hạn chế nhất định; có tháng số lượng đảng viên dự họp không đảm bảo tỷ lệ theo quy định, tỷ lệ đảng viên có ý kiến tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ thấp; công tác báo cáo và xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đảng cấp trên đôi lúc còn chậm trễ, nhất là đối với các chi bộ trực thuộc; việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị còn hạn chế đối với xây dựng biểu dương tập thể và cá nhân điển hình; công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ còn hạn chế, nhất là việc kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được năm 2017, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị năm 2018 và đánh giá, phân tích những thiết sót, tồn tại, Hội nghị đã cho ý kiến về mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018, đồng thời đề ra các giải pháp thiết thực nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

IMG_3319.JPG
Hình ảnh: Đ/c Nguyễn Minh Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối 

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối - đề nghị Đảng ủy Sở quan tâm chú trọng hơn nữa đến công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng nhất là trong tình hình hiện nay; đẩy mạnh và thực hiện tốt vai trò tham mưu thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; luôn coi trọng việc thực hiện dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Bên cạnh đó, cũng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

TN

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn