Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin trong ngành
Tiếp tục tuyên truyền, phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cập nhật 19/04/2018 10:01 Xem với cỡ chữ

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có Công văn đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về “chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cụ thể, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương, các đơn vị hoạt động truyền hình triển khai thông tin, tuyên truyền về các kết quả hoạt động sáng tác, quảng bá giải thưởng đợt I (giai đoạn 2016-2018), phát động sáng tác, quảng bá đợt II (giai đoạn 2018-2020); các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí của địa phương trong công tác thông tin, tuyên truyền nêu tại Kế hoạch số 174-KH/BTGTW ngày 07 tháng 3 năm 2018 Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí của địa phương thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW của Trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.

L.L

CÁC TIN KHÁC
» Báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (18/03/2019 13:44)
» Năm 2019, tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện Văn hóa xã phục vụ xây dựng nông thôn mới” (05/03/2019 16:30)
» Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020 (04/03/2019 16:04)
» Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh (28/02/2019 15:17)
» Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Khối thi đua 12 (27/02/2019 16:22)
» Định hướng đề tài đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước năm 2020. (27/02/2019 15:38)
» Cơ quan báo chí phải tạo sự đồng thuận và niềm tin xã hội (27/02/2019 09:02)
» Những kết quả bước đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 trên địa bàn tỉnh. (22/02/2019 16:17)
» Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet (22/02/2019 14:24)
» Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2019. (21/02/2019 16:02)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn