CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8(19/8/1945–19/8/2018) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (2/9/1945–2/9/2018)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin trong ngành
Tiếp tục tuyên truyền, phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cập nhật 19/04/2018 10:01 Xem với cỡ chữ

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có Công văn đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về “chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cụ thể, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương, các đơn vị hoạt động truyền hình triển khai thông tin, tuyên truyền về các kết quả hoạt động sáng tác, quảng bá giải thưởng đợt I (giai đoạn 2016-2018), phát động sáng tác, quảng bá đợt II (giai đoạn 2018-2020); các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí của địa phương trong công tác thông tin, tuyên truyền nêu tại Kế hoạch số 174-KH/BTGTW ngày 07 tháng 3 năm 2018 Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí của địa phương thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW của Trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.

L.L

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn