Chào mừng 88 năm kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động chuyên ngành
Đơn giản và giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính ngành Thông tin và Truyền thông
Cập nhật 18/05/2018 08:40 Xem với cỡ chữ

​        Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện rà soát, sửa đổi bộ thủ tục hành chính ngành Thông tin và Truyền thông trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thay thế Bộ thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 26/5/2017, theo đó:

Bãi bỏ 04 thủ tục: Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài; Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng; Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng; Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng.

Bổ sung 01 thủ tục: Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Sửa đổi 22 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 06 thủ tục hành chính cấp huyện theo hướng đơn giản hồ sơ.


​Hình ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính công.

Đặc biệt, Sở đã thực hiện rà soát, giảm thời gian giải quyết tất cả các thủ tục hành chính cấp tỉnh (42 thủ tục) so với thời gian quy định của Chính phủ và của Bộ Thông tin và Truyền thông từ 40% đến trên 50% (Thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh giảm còn 7 ngày, giảm 53,33%; Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh giảm còn 7 ngày, giảm 53,33%; Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính - đối với cấp lần đầu giảm còn 5 ngày, giảm 50% ...)

TN 

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn