CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8(19/8/1945–19/8/2018) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (2/9/1945–2/9/2018)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình
Cập nhật 23/05/2018 10:01 Xem với cỡ chữ

Ngày 20/4/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTTTT về ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình.

    
Hình minh họa

Theo đó, Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình quy định các mức hao phí tối đa trực tiếp để sản xuất chương trình truyền hình, bao gồm: Hao phí nhân công; Hao phí về máy móc thiết bị; Hao phí về vật liệu sử dụng trong sản xuất chương trình truyền hình, đảm bảo chương trình đủ điều kiện phát sóng hoặc đăng tải lên mạng internet theo quy định của pháp luật về báo chí.

    Đối tượng áp dụng Định mức bao gồm: các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức sản xuất chương trình truyền hình; Các cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động truyền hình được giao dự toán ngân sách nhà nước để sản xuất chương trình truyền hình; Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến sản xuất chương trình truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước.

    Ngoài ra, Thông tư 03/2018/TT-BTTTT cũng quy định, đối với các chương trình truyền hình thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công do cấp có thẩm quyền ở Trung ương ban hành nhưng chưa được ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kèm theo Thông tư 03/2018/TT-BTTTT, cơ quan báo hình sản xuất chương trình tổ chức xây dựng định mức và báo cáo cơ quan chủ quản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, ban hành hoặc chấp thuận để cơ quan chủ quản ban hành.

    Đối với việc quản lý sản xuất chương trình truyền hình thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do địa phương ban hành (ngoài phạm vi danh mục dịch vụ sự nghiệp công do cấp có thẩm quyền ở Trung ương ban hành), các địa phương tổ chức xây dựng, xét duyệt và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật.

    Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 và thay thế Thông tư số 30/2010/TT-BTTTT ngày 31/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức áp dụng tạm thời về hao phí lao động, hao phí thiết bị trong sản xuất các chương trình truyền hình.

​KN

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn