CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8(19/8/1945–19/8/2018) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (2/9/1945–2/9/2018)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Ngày 30/5/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1842/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành thông tin và truyền thông.
Cập nhật 06/06/2018 15:28 Xem với cỡ chữ

​          Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện rà soát, sửa đổi bộ thủ tục hành chính ngành Thông tin và Truyền thông tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh và đã được UBND tỉnh ký ban hành tại Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 theo đó Quyết định mới ban hành và thay thế Quyết định 1761/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 ; Bộ thủ tục hành chính mới ban hành được đơn giản hóa thủ tục từ 45 thủ tục xuống còn 42 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và 06 thủ tục hành chính cấp huyện. Đặc biệt, Sở đã thực hiện rà soát, giảm thời gian giải quyết tất cả các thủ tục hành chính cấp tỉnh (42 thủ tục) so với thời gian quy định của Chính phủ và của Bộ Thông tin và Truyền thông từ 40% đến trên 50% (Thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh giảm còn 7 ngày, giảm 53,33%; Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh giảm còn 7 ngày, giảm 53,33%; Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính - đối với cấp lần đầu giảm còn 5 ngày, giảm 50% ...)

       Bộ thủ tục hành chính mới lần này đã bãi bỏ 04 thủ tục: Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài; Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng; Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng; Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng; bổ sung 01 thủ tục: Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; sửa đổi 22 thủ tục cấp tình và 06 thủ tục cấp huyện.

 trung-tam-hanh-chinh-cong-dong-nai.jpg

       Tất cả thủ tục hành chính trên đều được niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của Sở, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tại Trung tâm hành chính công của tỉnh.

                                                                                                                                                               N.T.H

CÁC TIN KHÁC
» Đồng Nai: ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh . (16/11/2018 06:29)
» Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. (12/11/2018 11:32)
» Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng tư vấn Xuất bản tỉnh. (11/11/2018 20:10)
» Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 (09/11/2018 16:04)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (06/11/2018 16:31)
» Tỉnh Đồng Nai: Nâng hạn mức kinh phí cho trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước (06/11/2018 14:12)
» Quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử. (04/11/2018 20:11)
» Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính (30/10/2018 08:50)
» Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập (22/10/2018 15:26)
» Ban hành Danh mục sản phẩm An toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và quy định cấp Giấy phép nhập khẩu (22/10/2018 11:04)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn