Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Ngày 30/5/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1842/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành thông tin và truyền thông.
Cập nhật 06/06/2018 15:28 Xem với cỡ chữ

​          Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện rà soát, sửa đổi bộ thủ tục hành chính ngành Thông tin và Truyền thông tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh và đã được UBND tỉnh ký ban hành tại Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 theo đó Quyết định mới ban hành và thay thế Quyết định 1761/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 ; Bộ thủ tục hành chính mới ban hành được đơn giản hóa thủ tục từ 45 thủ tục xuống còn 42 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và 06 thủ tục hành chính cấp huyện. Đặc biệt, Sở đã thực hiện rà soát, giảm thời gian giải quyết tất cả các thủ tục hành chính cấp tỉnh (42 thủ tục) so với thời gian quy định của Chính phủ và của Bộ Thông tin và Truyền thông từ 40% đến trên 50% (Thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh giảm còn 7 ngày, giảm 53,33%; Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh giảm còn 7 ngày, giảm 53,33%; Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính - đối với cấp lần đầu giảm còn 5 ngày, giảm 50% ...)

       Bộ thủ tục hành chính mới lần này đã bãi bỏ 04 thủ tục: Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài; Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng; Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng; Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng; bổ sung 01 thủ tục: Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; sửa đổi 22 thủ tục cấp tình và 06 thủ tục cấp huyện.

 trung-tam-hanh-chinh-cong-dong-nai.jpg

       Tất cả thủ tục hành chính trên đều được niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của Sở, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tại Trung tâm hành chính công của tỉnh.

                                                                                                                                                               N.T.H

CÁC TIN KHÁC
» Nghị định quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/3/2019. (12/03/2019 21:30)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (12/03/2019 14:27)
» 6 giải pháp chủ yếu phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 (12/03/2019 14:16)
» Quy định mới về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. (12/03/2019 11:19)
» Bộ TT&TT ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TT&TT (08/03/2019 09:21)
» Tuyên truyền nhân rộng nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến trong công tác thi đua – khen thưởng: một trong những nội dung trọng tâm của Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH, QP-AN. (06/03/2019 15:00)
» Quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý (04/03/2019 11:23)
» Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. (02/03/2019 16:15)
» Chỉ thị về tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng (01/03/2019 20:43)
» 6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 01/01/2019 (22/02/2019 08:11)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn