Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin trong ngành
Đột phá cải cách hành chính nâng cao hiệu quả quản trị công và hành chính công cấp tỉnh tại Sở Thông tin và Truyền thông - PAPI 2018
Cập nhật 18/06/2018 16:27 Xem với cỡ chữ

​           PAPI là chỉ số đo lường và theo dõi hiệu quả công tác quản trị, điều hành hệ thống cơ quan nhà nước của 63 tỉnh, thành trong cả nước dựa trên trải nghiệm và cảm nhận mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ công (được đánh giá theo 06 tiêu chí: tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai - minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng, thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công.)

         Trong năm 2017, Đồng Nai có 6/6 chỉ số nội dung của chỉ số PAPI của Đồng Nai đều tăng so với năm 2016 là: thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công, trách nhiệm giải trình, và công khai minh bạch thủ tục hành chính, và tham gia của người dân ở cấp cơ sở.

PAPI2017.jpg 

Đồng Nai thuộc nhóm 3 địa phương có mức tăng cao nhất chỉ số "Trách nhiệm giải trình"

         Qua đó Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, luôn chú trọng trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính theo kế hoạch cải cách hành chính của Sở năm 2018 đã đề ra, tăng cường công khai minh bạch trong việc giải quyết thủ tục hành chính, xử lý kịp thời phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào niêm yết công khai và tuyên truyền cho tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến để nộp giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Đặc biệt đưa công tác cải cách hành chính của sở đạt chất lượng, hiệu quả./

                                                                                                                                                           N.T.H

CÁC TIN KHÁC
» Báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (18/03/2019 13:44)
» Năm 2019, tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện Văn hóa xã phục vụ xây dựng nông thôn mới” (05/03/2019 16:30)
» Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020 (04/03/2019 16:04)
» Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh (28/02/2019 15:17)
» Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Khối thi đua 12 (27/02/2019 16:22)
» Định hướng đề tài đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước năm 2020. (27/02/2019 15:38)
» Cơ quan báo chí phải tạo sự đồng thuận và niềm tin xã hội (27/02/2019 09:02)
» Những kết quả bước đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 trên địa bàn tỉnh. (22/02/2019 16:17)
» Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet (22/02/2019 14:24)
» Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2019. (21/02/2019 16:02)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn