Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động Đảng
Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII
Cập nhật 08/08/2018 10:58 Xem với cỡ chữ

Sáng 8/8/2018, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở. 

Trực tiếp truyền đạt tại hội nghị, đồng chí Giang Thị Thu Nga Phó Bí thư đảng Ủy - Phó Giám đốc Sở TT&TT đã nêu: Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua 3 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28 -NQ/TW ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
Phó Bí thư đảng Ủy Giang Thị Thu Nga đang quán triệt

Đây là những quyết sách quan trọng vừa cơ bản vừa cấp bách của Đảng, đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng đề ra. 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở TTTT Đồng Nai xác định việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 là nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CB đảng viên trong thời gian tới.

Do vậy, Phó Bí thư đảng Ủy Giang Thị Thu Nga đã đề nghị các cán bộ, đảng viên công chức, viên chức thuộc Sở tham dự hội nghị cần nắm vững hiểu rõ những nội dung cơ bản cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, Việc học tập, quán triệt các Nghị quyết phải nghiêm túc, hiệu quả. Đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để tổ chức thực hiện cho phù hợp.

Sau hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị sẽ thực hiện bài thu hoạch đối với những nội dung được quán triệt

​KN 
CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai