Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động chuyên ngành
Kế hoạch tuyên truyền về biển đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 20/09/2018 16:52 Xem với cỡ chữ

Nhằm thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biển, đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Mọi người dân được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng về biển đảo Việt Nam là một trong những mục tiêu chung của Kế hoạch số 9763/KH-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thuộc Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 của Chính phủ.Hình minh họa

Kế hoạch đưa ra các mục tiêu cụ thể: 90% giáo viên giảng dạy môn lịch sử, địa lý trong các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh, cán bộ truyền thanh cấp huyện, cấp xã được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng  tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về biển, đảo Việt Nam; 100% học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông tin, kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Theo đó, đối tượng tuyên truyền sẽ bao gồm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ  trang; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học sinh và người dân, người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chủ yếu cần tập trung tuyên truyền, phổ biến gồm: đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển đảo; các văn bản pháp luật quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo; những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; Phát triển kinh tế biển, đảo đặc biệt là những ngành kinh tế mũi nhọn như: khai thác và chế biến dầu khí, kinh tế hàng hải, khai thác và chế biến hải sản, du lịch biển và kinh tế hải đảo, xây dựng các khu kinh tế, các khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ven biển gắn với phát triển các khu đô thị ven biển; bảo vệ môi trường; giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo; những thành tựu hợp tác quốc tế về biển; những kiến thức ứng dụng, chuyển giao thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến đã thực hiện được trên biển, đảo; tuyên truyền, nêu cao tinh thần của những tấm gương tiêu biểu trong công tác giữ gìn và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; giáo dục lòng yêu nước, sẵn sàng xung kích xây dựng bảo vệ chủ quyền biển đảo và tổ quốc.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp ban tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, xuất bản, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh; đầu mối triển khai và chia sẻ nội dung dữ liệu, các xuất bản phẩm về đề tài biển, đảo; chuyển giao Triển lãm số về biển, đảo từ Bộ Thông tin và Truyền thông tới các sở, ngành, các địa phương, các đài, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo bằng hình thức phù hợp cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cán bộ đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã; tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch; kiểm tra, theo dõi và định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả tổ chức, triển khai thực hiện.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch, giao cho các đơn vị chức năng tổ chức hoạt động tuyên truyền.

​KN

CÁC TIN KHÁC
» Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về an ninh bưu chính (04/11/2019 13:49)
» Hướng dẫn xây dựng, triển khai hệ thống mạng, hệ thống thiết bị, và tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống hội nghị truyền hình; ứng dụng CNTT phục vụ các cuộc họp trực tuyến. (12/08/2019 10:32)
» Công bố Quyết định Thanh tra việc chấp hành pháp luật về viễn thông, internet và truyền hình trả tiền (28/05/2019 15:15)
» Hội nghị triển khai về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (19/05/2019 17:44)
» Ứng dụng GIS trong quản lý hạ tầng thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (21/03/2019 10:25)
» Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam (04/03/2019 10:49)
» Diến tập toàn quốc với chủ đề “Phòng chống tấn công có chủ đích APT vào hạ tầng thông tin quan trọng” (19/12/2018 22:27)
» Hội nghị đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong các hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước và tuyên truyền phổ biến Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 (03/12/2018 21:50)
» Diễn tập an toàn thông tin mạng với chủ đề “Nâng cao kỹ năng phân tích, điều tra, ứng cứu và xử lý sự cố an toàn thông tin mạng” (30/11/2018 19:17)
» Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 (08/11/2018 14:10)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn