Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng tư vấn Xuất bản tỉnh.
Cập nhật 11/11/2018 20:10 Xem với cỡ chữ

Ngày 07/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3909/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng tư vấn Xuất bản tỉnh.

Theo đó, kiện toàn Hội đồng Tư vấn xuất bản tỉnh gồm Bà Nguyễn Hòa Hiệp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch HĐTVXB tỉnh; Ông Lê Hoàng Ngọc – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng và Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Hội Văn học – Nghệ thuật và Hội Nhà báo tỉnh.

Quyết định nêu rõ trách nhiệm của Hội đồng Tư vấn Xuất bản trong việc tư vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh quản lý, chỉ đạo công tác xuất bản theo đúng định hướng của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng đối với việc điều hành mọi hoạt động chung của Hội đồng; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được giao…

Sở Thông tin và Truyền thông với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng được sử dụng bộ máy, phương tiện của cơ quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng; có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Hội đồng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng; thành lập Tổ giúp việc sau khi thống nhất với các thành viên Hội đồng và các ngành có liên quan trước khi trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định ban hành theo đúng quy định của pháp luật và tổng hợp tên nhân sự cụ thể được cử tham gia Hội đồng để lập thành danh sách báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và thông báo về Sở Nội vụ để theo dõi…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn xuất bản tỉnh Đồng Nai.

QĐ kiện toàn HĐTV_2018.pdfQĐ kiện toàn HĐTV_2018.pdf

T.H(BCXB)

CÁC TIN KHÁC
» Nghị định quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/3/2019. (12/03/2019 21:30)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (12/03/2019 14:27)
» 6 giải pháp chủ yếu phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 (12/03/2019 14:16)
» Quy định mới về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. (12/03/2019 11:19)
» Bộ TT&TT ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TT&TT (08/03/2019 09:21)
» Tuyên truyền nhân rộng nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến trong công tác thi đua – khen thưởng: một trong những nội dung trọng tâm của Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH, QP-AN. (06/03/2019 15:00)
» Quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý (04/03/2019 11:23)
» Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. (02/03/2019 16:15)
» Chỉ thị về tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng (01/03/2019 20:43)
» 6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 01/01/2019 (22/02/2019 08:11)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn