CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8(19/8/1945–19/8/2018) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (2/9/1945–2/9/2018)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng tư vấn Xuất bản tỉnh.
Cập nhật 11/11/2018 20:10 Xem với cỡ chữ

Ngày 07/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3909/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng tư vấn Xuất bản tỉnh.

Theo đó, kiện toàn Hội đồng Tư vấn xuất bản tỉnh gồm Bà Nguyễn Hòa Hiệp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch HĐTVXB tỉnh; Ông Lê Hoàng Ngọc – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng và Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Hội Văn học – Nghệ thuật và Hội Nhà báo tỉnh.

Quyết định nêu rõ trách nhiệm của Hội đồng Tư vấn Xuất bản trong việc tư vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh quản lý, chỉ đạo công tác xuất bản theo đúng định hướng của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng đối với việc điều hành mọi hoạt động chung của Hội đồng; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được giao…

Sở Thông tin và Truyền thông với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng được sử dụng bộ máy, phương tiện của cơ quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng; có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Hội đồng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng; thành lập Tổ giúp việc sau khi thống nhất với các thành viên Hội đồng và các ngành có liên quan trước khi trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định ban hành theo đúng quy định của pháp luật và tổng hợp tên nhân sự cụ thể được cử tham gia Hội đồng để lập thành danh sách báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và thông báo về Sở Nội vụ để theo dõi…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn xuất bản tỉnh Đồng Nai.

QĐ kiện toàn HĐTV_2018.pdfQĐ kiện toàn HĐTV_2018.pdf

T.H(BCXB)

CÁC TIN KHÁC
» Ủy ban nhân dân tỉnh: ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (24/11/2018 10:19)
» Đồng Nai đã ban hành quy chế tạm thời quản lý sử dụng Camera giám sát tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. (23/11/2018 09:14)
» Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố quy định Công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở (20/11/2018 13:40)
» Đồng Nai: ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh . (16/11/2018 06:29)
» Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. (12/11/2018 11:32)
» Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 (09/11/2018 16:04)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (06/11/2018 16:31)
» Tỉnh Đồng Nai: Nâng hạn mức kinh phí cho trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước (06/11/2018 14:12)
» Quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử. (04/11/2018 20:11)
» Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính (30/10/2018 08:50)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn