Chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng tư vấn Xuất bản tỉnh.
Cập nhật 11/11/2018 20:10 Xem với cỡ chữ

Ngày 07/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3909/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng tư vấn Xuất bản tỉnh.

Theo đó, kiện toàn Hội đồng Tư vấn xuất bản tỉnh gồm Bà Nguyễn Hòa Hiệp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch HĐTVXB tỉnh; Ông Lê Hoàng Ngọc – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng và Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Hội Văn học – Nghệ thuật và Hội Nhà báo tỉnh.

Quyết định nêu rõ trách nhiệm của Hội đồng Tư vấn Xuất bản trong việc tư vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh quản lý, chỉ đạo công tác xuất bản theo đúng định hướng của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng đối với việc điều hành mọi hoạt động chung của Hội đồng; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được giao…

Sở Thông tin và Truyền thông với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng được sử dụng bộ máy, phương tiện của cơ quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng; có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Hội đồng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng; thành lập Tổ giúp việc sau khi thống nhất với các thành viên Hội đồng và các ngành có liên quan trước khi trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định ban hành theo đúng quy định của pháp luật và tổng hợp tên nhân sự cụ thể được cử tham gia Hội đồng để lập thành danh sách báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và thông báo về Sở Nội vụ để theo dõi…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn xuất bản tỉnh Đồng Nai.

QĐ kiện toàn HĐTV_2018.pdfQĐ kiện toàn HĐTV_2018.pdf

T.H(BCXB)

CÁC TIN KHÁC
» Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước. (16/07/2019 16:18)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định về việc thu hồi, sửa đổi Mã bưu chính quốc gia (16/07/2019 09:07)
» Quy định mới về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (12/07/2019 13:23)
» Quy định liên thông trong cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (11/07/2019 10:53)
» Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (11/07/2019 07:14)
» Một số quy định về vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác. (04/07/2019 11:07)
» Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019. (01/07/2019 11:25)
» Ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 (28/06/2019 11:19)
» Một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong tuyển dụng công chức, viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019. (26/06/2019 11:01)
» Đồng Nai công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhân và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (24/06/2019 16:58)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn