Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.
Cập nhật 12/11/2018 11:32 Xem với cỡ chữ

Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Nghị định gồm 6 điều sửa đổi, bãi bỏ một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính đối với lĩnh vực xuất bản, thông tin điện tử, bưu chính và công nghệ thông tin.

Cụ thể, đối với lĩnh vực xuất bản Nghị định số 150/2018/NĐ-CP sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. Theo đó, sửa đổi quy định về thủ tục hành chính đối với việc thành lập văn phòng đại diện gồm thành phần hồ sơ, quy trình cấp phép, thời hạn giải quyết và quy định giấy phép thành lập văn phòng đại diện có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp, và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 05 năm. Quy định về thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết đối với việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà Xuất bản. Sửa đổi điều kiện trụ sở Nhà xuất bản, thay vì quy định cụ thể điều kiện trụ sở của nhà xuất bản có diện tích từ 200 m2 sử dụng trở lên, Nghị định 150/2018/NĐ-CP chỉ quy định, trụ sở của nhà xuất bản có diện tích phù hợp, đáp ứng quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc.

Nghị định cũng đơn giản các điều kiện hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử như về  điều kiện thiết bị, công nghệ để xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử được sửa đổi: Có máy chủ đặt tại Việt Nam; có thiết bị, phần mềm phục vụ việc thiết kế, dàn trang, ghi dữ liệu trên các phương tiện điện tử... Nghị định cũng bãi bỏ một số điều khoản của Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013.

Đối với lĩnh vực thông tin điện tử, Nghị định 150/2018/NĐ-CP sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Cụ thể sửa đổi quy định về điều kiện nhân sự, quy định về sử dụng tên miền, quy định về nhân sự quản trị trò chơi điện tử…

Ngoài ra, Nghị định 150/2018/NĐ-CP cũng bãi bỏ đa số các quy định về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin đã được nêu tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bãi bỏ một số điều, điểm của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bưu chính.

Nghị định 150/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/12/2018.

150 2018 ND-CP.signed.pdf150 2018 ND-CP.signed.pdf

 

T.H (BCXB)

CÁC TIN KHÁC
» Nghị định quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/3/2019. (12/03/2019 21:30)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (12/03/2019 14:27)
» 6 giải pháp chủ yếu phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 (12/03/2019 14:16)
» Quy định mới về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. (12/03/2019 11:19)
» Bộ TT&TT ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TT&TT (08/03/2019 09:21)
» Tuyên truyền nhân rộng nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến trong công tác thi đua – khen thưởng: một trong những nội dung trọng tâm của Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH, QP-AN. (06/03/2019 15:00)
» Quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý (04/03/2019 11:23)
» Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. (02/03/2019 16:15)
» Chỉ thị về tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng (01/03/2019 20:43)
» 6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 01/01/2019 (22/02/2019 08:11)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn