Chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố quy định Công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở
Cập nhật 20/11/2018 13:40 Xem với cỡ chữ

Ngày 14/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1872/QĐ-BTTTT về việc​ Công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở.

Theo Quyết định, “Phần mềm nguồn mở” (viết tắt là PMNM) là phần mềm được cung cấp cùng với mã nguồn của nó, theo các điều khoản của một giấy phép sử dụng (license), trong đó bên giữ bản quyền phần mềm cho phép người sử dụng quyền tự do nghiên cứu, sửa đổi và phân phối lại phần mềm cho bất cứ ai và dùng vào bất cứ mục đích gì.

Theo đó, định mức kỹ thuật được áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng trong việc triển khai áp dụng 09 loại PMNM, bao gồm: Phần mềm nguồn mở hệ điều hành máy chủ; Phần mềm nguồn mở hệ điều hành máy trạm; Phần mềm nguồn mở cơ sở dữ liệu; Phần mềm nguồn mở hệ thống thư điện tử máy chủ; Phần mềm nguồn mở văn phòng; Phần mềm nguồn mở thư điện tử máy trạm; Phần mềm nguồn mở trình duyệt web; Phần mềm nguồn mở tiện ích; Phần mềm nguồn mở an toàn thông tin.

Quy trình chung triển khai áp dụng PMNM bao gồm 9 bước công việc theo thứ tự gồm: 

Bước 1: khảo sát điều kiện hạ tầng, môi trường triển khai nhóm PMNM.

Bước 2: Xây dựng dữ liệu triển khai nhóm PMNM.

Bước 3: Phân tích lựa chọn chức năng, cấu hình và giải pháp triển khai nhóm PMNM.

Bước 4: Cài đặt ứng dụng nhóm PMNM.

Bước 5: Cấu hình chức năng và tích hợp nhóm PMNM.

Bước 6: Chuyener đỗi dữ liệu nhóm PMNM.

Bước 7: Hướng dẫn sử dụng PMNM.

Bước 8: Kiểm thử, nghiệm thu đưa vào sử dụng nhóm PMNM.

Bước 9: Bảo hành và hỗ trợ vận hành.

Riêng đối với trường hợp chưa xác định được phần mềm cần triển khai áp dụng thì trong quy trình được bổ sung Bước 0 - Tư vấn, tiếp nhận yêu cầu triển khai áp dụng PMNM (đường nét đứt). Bước 0 do nhà tư vấn lập dự án thực hiện để xác định các yêu cầu sơ bộ và phần mềm cần triển khai áp dụng trong giai đoạn tiền dự án nhằm xác định nội dung hạng mục chi tiết cần đầu tư khi triển khai áp dụng. Bước 0 gồm các công việc sau: Tiếp nhận yêu cầu sơ bộ, tư vấn giải pháp triển khai áp dụng PMNM phù hợp, xác định PMNM cần triển khai áp dụng,…

Nội dung và mức hao phí trực tiếp để hoàn thành một khối lượng công việc nhất định (mô tả trong thành phần công việc) trong triển khai áp dụng phầm mềm nguồn mở. Cụ thể gồm: Hao phí nhân công; Hao phí vật liệu; Hao phí máy móc, thiết bị.

Quyết định này cũng nêu rõ, đối với hoạt động triển khai áp các nhóm PMNM chưa được quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật này, nhưng có thực hiện các bước công việc phù hợp với quy định tại định mức kinh tế - kỹ thuật này thì cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước xem xét, quyết định áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật này để xây dựng đơn giá, dự toán kinh phí tương ứng với các bước công việc phù hợp.

đính kèm: QĐ1872.PDFQĐ1872.PDF

T.M.A​

CÁC TIN KHÁC
» Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước. (16/07/2019 16:18)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định về việc thu hồi, sửa đổi Mã bưu chính quốc gia (16/07/2019 09:07)
» Quy định mới về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (12/07/2019 13:23)
» Quy định liên thông trong cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (11/07/2019 10:53)
» Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (11/07/2019 07:14)
» Một số quy định về vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác. (04/07/2019 11:07)
» Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019. (01/07/2019 11:25)
» Ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 (28/06/2019 11:19)
» Một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong tuyển dụng công chức, viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019. (26/06/2019 11:01)
» Đồng Nai công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhân và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (24/06/2019 16:58)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn