CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8(19/8/1945–19/8/2018) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (2/9/1945–2/9/2018)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố quy định Công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở
Cập nhật 20/11/2018 13:40 Xem với cỡ chữ

Ngày 14/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1872/QĐ-BTTTT về việc​ Công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở.

Theo Quyết định, “Phần mềm nguồn mở” (viết tắt là PMNM) là phần mềm được cung cấp cùng với mã nguồn của nó, theo các điều khoản của một giấy phép sử dụng (license), trong đó bên giữ bản quyền phần mềm cho phép người sử dụng quyền tự do nghiên cứu, sửa đổi và phân phối lại phần mềm cho bất cứ ai và dùng vào bất cứ mục đích gì.

Theo đó, định mức kỹ thuật được áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng trong việc triển khai áp dụng 09 loại PMNM, bao gồm: Phần mềm nguồn mở hệ điều hành máy chủ; Phần mềm nguồn mở hệ điều hành máy trạm; Phần mềm nguồn mở cơ sở dữ liệu; Phần mềm nguồn mở hệ thống thư điện tử máy chủ; Phần mềm nguồn mở văn phòng; Phần mềm nguồn mở thư điện tử máy trạm; Phần mềm nguồn mở trình duyệt web; Phần mềm nguồn mở tiện ích; Phần mềm nguồn mở an toàn thông tin.

Quy trình chung triển khai áp dụng PMNM bao gồm 9 bước công việc theo thứ tự gồm: 

Bước 1: khảo sát điều kiện hạ tầng, môi trường triển khai nhóm PMNM.

Bước 2: Xây dựng dữ liệu triển khai nhóm PMNM.

Bước 3: Phân tích lựa chọn chức năng, cấu hình và giải pháp triển khai nhóm PMNM.

Bước 4: Cài đặt ứng dụng nhóm PMNM.

Bước 5: Cấu hình chức năng và tích hợp nhóm PMNM.

Bước 6: Chuyener đỗi dữ liệu nhóm PMNM.

Bước 7: Hướng dẫn sử dụng PMNM.

Bước 8: Kiểm thử, nghiệm thu đưa vào sử dụng nhóm PMNM.

Bước 9: Bảo hành và hỗ trợ vận hành.

Riêng đối với trường hợp chưa xác định được phần mềm cần triển khai áp dụng thì trong quy trình được bổ sung Bước 0 - Tư vấn, tiếp nhận yêu cầu triển khai áp dụng PMNM (đường nét đứt). Bước 0 do nhà tư vấn lập dự án thực hiện để xác định các yêu cầu sơ bộ và phần mềm cần triển khai áp dụng trong giai đoạn tiền dự án nhằm xác định nội dung hạng mục chi tiết cần đầu tư khi triển khai áp dụng. Bước 0 gồm các công việc sau: Tiếp nhận yêu cầu sơ bộ, tư vấn giải pháp triển khai áp dụng PMNM phù hợp, xác định PMNM cần triển khai áp dụng,…

Nội dung và mức hao phí trực tiếp để hoàn thành một khối lượng công việc nhất định (mô tả trong thành phần công việc) trong triển khai áp dụng phầm mềm nguồn mở. Cụ thể gồm: Hao phí nhân công; Hao phí vật liệu; Hao phí máy móc, thiết bị.

Quyết định này cũng nêu rõ, đối với hoạt động triển khai áp các nhóm PMNM chưa được quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật này, nhưng có thực hiện các bước công việc phù hợp với quy định tại định mức kinh tế - kỹ thuật này thì cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước xem xét, quyết định áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật này để xây dựng đơn giá, dự toán kinh phí tương ứng với các bước công việc phù hợp.

đính kèm: QĐ1872.PDFQĐ1872.PDF

T.M.A​

CÁC TIN KHÁC
» Ủy ban nhân dân tỉnh: ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (24/11/2018 10:19)
» Đồng Nai đã ban hành quy chế tạm thời quản lý sử dụng Camera giám sát tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. (23/11/2018 09:14)
» Đồng Nai: ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh . (16/11/2018 06:29)
» Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. (12/11/2018 11:32)
» Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng tư vấn Xuất bản tỉnh. (11/11/2018 20:10)
» Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 (09/11/2018 16:04)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (06/11/2018 16:31)
» Tỉnh Đồng Nai: Nâng hạn mức kinh phí cho trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước (06/11/2018 14:12)
» Quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử. (04/11/2018 20:11)
» Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính (30/10/2018 08:50)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn