Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin trong ngành
Ngành Thông tin và Truyền thông tích cực thực hiện công tác truyền thông và các hoạt động phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mại dâm, phòng, chống mua bán người và phòng, chống HIV/AIDS.
Cập nhật 20/11/2018 16:22 Xem với cỡ chữ

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành báo cáo đánh giá công tác truyền thông và các hoạt động phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mại dâm, phòng, chống mua bán người và phòng, chống HIV/AIDS. 

Theo đó, xác định công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tích cực vào việc ổn định kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, Cấp ủy chi bộ (nay là Đảng ủy Sở TTTT) đã lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong toàn đơn vị về công tác phòng, chống tội phạm, nhằm nâng cao nhận thức của CBCCVC của ngành. Đảng ủy Sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm được Đảng ủy Sở chỉ đạo thực hiện lồng ghép trong nghị quyết hàng năm của Đảng ủy. Thực hiện chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đều xây dựng kế hoạch phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, mua bán người và PC HIV/AIDS …. Cụ thể, trong năm 2018 đã ban hành các kế hoạch chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Sở, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và HIV/AIDS. Đồng thời, thông qua các cuộc họp giao ban báo chí  định kỳ Sở đã phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và phản ánh các hoạt động phòng, chống tội phạm (tội phạm mua bán người, ma túy, mại dâm và phòng, chống HIV/AIDS) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông trong thực hiện công tác bảo vệ đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin BCVT; tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong đội ngũ công nhân viên và thực hiện nghiêm chế độ trực bảo vệ cơ quan; trực ca, trực điều hành, ứng cứu thông tin và vận hành khai thác mạng lưới bưu chính, viễn thông liên tục trong 24/24 giờ trong ngày, chủ động sẵn sàng xử lý kịp thời khi có sự cố….

Kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 04 đợt quán triệt, triển khai các  văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mại dâm, phòng, chống mua bán người và phòng, chống HIV/AIDS. Trong năm 2018, Thanh tra Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch số 1179/KH-STTTT ngày 15/6/2018 nhằm tuyên truyền sâu rộng các quy định của Nhà nước về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm lĩnh vực thông tin, truyền thông; tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động in …; biên soạn, phát hành 2.500 cuốn  tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật lĩnh vực thông tin điện tử và thông tin cơ sở đến các Sở, ban, ngành,  UBND các huyện và xã, phường, thị trấn và các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan báo chí đã thực hiện mở chuyên mục, chuyên đề và thường xuyên đưa tin, bài, phóng sự về phòng, chống tội phạm…để tuyên truyền sâu, rộng đến tổ chức và nhân dân trên địa bàn trong thực hiện phòng, chống tội phạm. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã đăng tải gần 300 tin, bài, văn bản chỉ đạo về chủ đề phòng chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, mua bán người, tham nhũng…

Cũng trong năm 2018, Sở TT&TT phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện 18 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, internet, tần số vô tuyến điện, báo chí, xuất bản và CNTT, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm, thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh Bưu chính Viễn thông, trong năm chưa phát hiện trường hợp nào lợi dụng mạng lưới Bưu chính để vi phạm pháp luật.

Để triển khai thực hiện tốt công tác công tác truyền thông phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mại dâm, phòng, chống mua bán người và phòng, chống HIV/AIDS. Trong năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền đến CBCCVC của ngành, đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn về các Chương trình, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP về phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; các chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm của tỉnh.; những vấn đề mới trong công tác phòng, chống tội phạm; hệ thống các văn bản, quy định khác của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm. Tăng cường công tác thanh kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh  Internet, viễn thông, CNTT, nhằm ngăn ngừa tội phạm công nghệ cao.Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin BCVT; ngăn ngừa lợi dung mạng lưới, dịch vụ BCVT để vi phạm pháp luật…. 

NH.TH 

CÁC TIN KHÁC
» Báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (18/03/2019 13:44)
» Năm 2019, tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện Văn hóa xã phục vụ xây dựng nông thôn mới” (05/03/2019 16:30)
» Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020 (04/03/2019 16:04)
» Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh (28/02/2019 15:17)
» Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Khối thi đua 12 (27/02/2019 16:22)
» Định hướng đề tài đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước năm 2020. (27/02/2019 15:38)
» Cơ quan báo chí phải tạo sự đồng thuận và niềm tin xã hội (27/02/2019 09:02)
» Những kết quả bước đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 trên địa bàn tỉnh. (22/02/2019 16:17)
» Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet (22/02/2019 14:24)
» Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2019. (21/02/2019 16:02)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn