Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Đồng Nai đã ban hành quy chế tạm thời quản lý sử dụng Camera giám sát tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
Cập nhật 23/11/2018 09:14 Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 về ban hành quy chế tạm thời quản lý sử dụng Camera giám sát tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Với mục đích, nhằm nâng cao chất lượng giám sát phục vụ quản lý và điều hành của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức và cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận một cửa của UBND cấp huyện, UBND cấp xã....

T​heo Quyết định này, Trung tâm Hành chính công tỉnh quản lý, sử dụng Camera đặt tại đơn vị; Văn phòng UBND cấp huyện quản lý, sử dụng đối với hệ thống Camera đặt tại Bộ phận một cửa cấp huyện; UBND cấp xã trực tiếp quản lý, sử dụng đối với hệ thống Camera đặt tại đơn vị.

Quyền theo dõi, trích xuất dữ liệu toàn bộ hệ thống Camera giám sát tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện, UBND cấp xã được cấp cho Lãnh đạo các đơn vị gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh; Quyền theo dõi, trích xuất dữ liệu hệ thống Camera giám sát tại đơn vị được giao cho Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, lãnh đạo Bộ phận một cửa cấp huyện và lãnh đạo UBND cấp xã.

Quyết định cũng nêu rõ, các đơn vị, cá nhân khác nếu muốn sử dụng thông tin hình ảnh của hệ thống Camera phải được sự đồng ý của lãnh đạo các đơn vị, địa phương theo phân cấp tại điều 05 của Quyết định này.

Đính kèm: 4139-quychetamthoiquanlysudungcamera.pdf4139-quychetamthoiquanlysudungcamera.pdf

T.M.A​

 CÁC TIN KHÁC
» Nghị định quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/3/2019. (12/03/2019 21:30)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (12/03/2019 14:27)
» 6 giải pháp chủ yếu phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 (12/03/2019 14:16)
» Quy định mới về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. (12/03/2019 11:19)
» Bộ TT&TT ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TT&TT (08/03/2019 09:21)
» Tuyên truyền nhân rộng nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến trong công tác thi đua – khen thưởng: một trong những nội dung trọng tâm của Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH, QP-AN. (06/03/2019 15:00)
» Quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý (04/03/2019 11:23)
» Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. (02/03/2019 16:15)
» Chỉ thị về tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng (01/03/2019 20:43)
» 6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 01/01/2019 (22/02/2019 08:11)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn