Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động Đảng
Chi bộ Khối Văn phòng Sở Sở Thông tin và Truyền thông kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018
Cập nhật 27/12/2018 01:21 Xem với cỡ chữ
 

Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Hướng dẫn số 24-HD/ĐUK ngày 11/12/2018 của Đảng uỷ Khối về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, cá nhân cấp ủy hàng năm; tổng kết công tác xây dựng Đảng cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh năm 2018 và hướng dẫn số 118-CV/ĐU.STTTT của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông về đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018.

Ngày 25/12/2018. Tại Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai, Chi bộ Sở đã tiến hành họp kiểm điểm Đảng viên năm 2018. 100% Đảng viên trong chi bộ đã có mặt và tham gia kiểm điểm đầy đủ trên tinh thần nghiêm túc, đúng quy định.


Đảng viên tham dự cuộc họp

Việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tránh tình trạng chạy theo thành tích.

Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những thành tích nổi bật để phát huy, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục.

Tại cuộc họp, thay mặt cho chi ủy chi bộ, đồng chí Nguyễn Đồng Thương –Bí thư chi bộ đọc báo cáo kiểm điểm tập thể Năm 2018, báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.


Đ/c Nguyễn Đồng Thương- Bí thư chi bộ thông qua báo cáo

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã đóng góp nhiều ý kiến sát thực với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị hiện nay.


Đảng viên đóng góp ý kiến

Cùng ngày, các đảng viên đã tiến hành kiểm điểm, các đồng chí trong chi ủy và toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Các đảng viên đã đọc bản tự kiểm điểm cá nhân nêu ra những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và phương hướng khắc phục và nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ bằng các biểu hiện cụ thể. Các đảng viên trong chi bộ đã góp ý thẳng thắn, chân thành, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cho từng đồng chí để khắc phục trong thời gian tới.

Sau gần một ngày rưỡi làm việc với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ, cuộc họp kiểm điểm đánh giá cán bộ, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông đã thành công tốt đẹp, 25 đảng viên trong chi bộ tự đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đảng tự đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả bỏ phiếu đánh giá phân loại Đảng viên trong Chi bộ năm 2018: 25 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ./.
​KN
CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai