Chào mừng 88 năm kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Đồng Nai ban hành quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 28/12/2018 15:49 Xem với cỡ chữ
 

Ngày 27/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai là nơi cung cấp, trao đổi thông tin chính thức và công khai trên mạng Internet của UBND tỉnh Đồng Nai; hoạt động tại địa chỉ: https://www.dongnai.gov.vn.

Chức năng, nhiệm vụ của Cổng thông tin điện tử tỉnh: Là công cụ giao tiếp điện tử hai chiều giữa các cơ quan của tỉnh với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh; góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, từng bước hình thành “Chính phủ điện tử” ở tỉnh. Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ; Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của bạn đọc trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân theo quy định.

Thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phục vụ kịp thời trong công tác quản lý của cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân, phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet. Việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin trên cổng thông tin điện tử của cơ quan phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn của thông tin.

Quy chế cũng quy định đối với những hành vi bị cấm khi tham gia cung cấp, khai thác và sử dụng thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh là: không được lợi dụng Cổng thông tin điện tử nhằm mục đích chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc; cung cấp, tiết lộ các thông tin vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; các thông tin sai sự thật, nói xấu, bôi nhọ nhằm mục đích hạ thấp danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân; đưa các nội dung, hình ảnh quảng cáo trái với quy định của pháp luật và các hành vi vi phạm khác trái với quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đã giao trách nhiệm Văn phòng UBND tỉnh là đầu mối của Cổng thông tin điện tử tỉnh, thực hiện chế độ thông tin báo cáo về hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh và kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử thành phần. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông vận hành hoạt động của Cổng thông tin điện tử: đăng tải nội dung và đảm bảo kỹ thuật. Ngoài ra, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời cho Ban Biên tập Cổng, nội dung thông tin, sự kiện, dữ liệu về các mặt hoạt động thuộc phạm vi chức năng của cơ quan, đơn vị. Trả lời đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin phục vụ việc giải đáp yêu cầu, ý kiến của bạn đọc thuộc phạm vi chức năng của đơn vị trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2019 và thay thế Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai.

Đính kèm: QĐ 57.2018.UBND.pdfQĐ 57.2018.UBND.pdf

​KN

CÁC TIN KHÁC
» Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia sẽ được khai thác, sử dụng miễn phí. (19/03/2019 11:32)
» Thủ tướng phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia (18/03/2019 16:42)
» Nghị định quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/3/2019. (12/03/2019 21:30)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (12/03/2019 14:27)
» 6 giải pháp chủ yếu phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 (12/03/2019 14:16)
» Quy định mới về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. (12/03/2019 11:19)
» Bộ TT&TT ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TT&TT (08/03/2019 09:21)
» Tuyên truyền nhân rộng nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến trong công tác thi đua – khen thưởng: một trong những nội dung trọng tâm của Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH, QP-AN. (06/03/2019 15:00)
» Quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý (04/03/2019 11:23)
» Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. (02/03/2019 16:15)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn