CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Đồng Nai ban hành quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 28/12/2018 15:49 Xem với cỡ chữ
 

Ngày 27/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai là nơi cung cấp, trao đổi thông tin chính thức và công khai trên mạng Internet của UBND tỉnh Đồng Nai; hoạt động tại địa chỉ: https://www.dongnai.gov.vn.

Chức năng, nhiệm vụ của Cổng thông tin điện tử tỉnh: Là công cụ giao tiếp điện tử hai chiều giữa các cơ quan của tỉnh với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh; góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, từng bước hình thành “Chính phủ điện tử” ở tỉnh. Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ; Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của bạn đọc trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân theo quy định.

Thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phục vụ kịp thời trong công tác quản lý của cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân, phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet. Việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin trên cổng thông tin điện tử của cơ quan phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn của thông tin.

Quy chế cũng quy định đối với những hành vi bị cấm khi tham gia cung cấp, khai thác và sử dụng thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh là: không được lợi dụng Cổng thông tin điện tử nhằm mục đích chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc; cung cấp, tiết lộ các thông tin vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; các thông tin sai sự thật, nói xấu, bôi nhọ nhằm mục đích hạ thấp danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân; đưa các nội dung, hình ảnh quảng cáo trái với quy định của pháp luật và các hành vi vi phạm khác trái với quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đã giao trách nhiệm Văn phòng UBND tỉnh là đầu mối của Cổng thông tin điện tử tỉnh, thực hiện chế độ thông tin báo cáo về hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh và kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử thành phần. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông vận hành hoạt động của Cổng thông tin điện tử: đăng tải nội dung và đảm bảo kỹ thuật. Ngoài ra, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời cho Ban Biên tập Cổng, nội dung thông tin, sự kiện, dữ liệu về các mặt hoạt động thuộc phạm vi chức năng của cơ quan, đơn vị. Trả lời đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin phục vụ việc giải đáp yêu cầu, ý kiến của bạn đọc thuộc phạm vi chức năng của đơn vị trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2019 và thay thế Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai.

Đính kèm: QĐ 57.2018.UBND.pdfQĐ 57.2018.UBND.pdf

​KN

CÁC TIN KHÁC
» Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020 (17/01/2019 14:02)
» Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải hoạt động ở băng tần 406,0MHz đến 406,1 MHz (11/01/2019 11:09)
» Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự (11/01/2019 10:27)
» Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 02 năm 2019. (10/01/2019 16:12)
» Quy định lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng (08/01/2019 16:46)
» Những điều người làm báo Việt Nam cần làm khi tham gia mạng xã hội (03/01/2019 13:16)
» Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019 (28/12/2018 23:39)
» UBND tỉnh ban hành kế hoạch truyền thông nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (28/12/2018 11:03)
» Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực Viễn thông. (27/12/2018 16:18)
» Thông tư về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/01/2019. (23/12/2018 15:55)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn