Chào mừng 88 năm kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019
Cập nhật 28/12/2018 23:39 Xem với cỡ chữ
 

Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh ban hành kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2019.

Theo đó, mục tiêu ứng dụng CNTT năm 2019 là tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT, ứng dụng, cơ sở dữ liệu cấp tỉnh tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử; đưa CNTT thực sự trở thành phương thức phát triển mới, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước tại địa phương; thực hiện dần công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; an toàn mạng và hạ tầng thông tin được bảo đảm với nhu cầu phát triển chính phủ điện tử tại địa phương và ưu tiên triển khai thực hiện các dự án về CNTT theo hình thức thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Theo Kế hoạch, các nội dung triển khai trong năm 2019, gồm:

Về ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước: Tiếp tục nâng cấp Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai lên phiên bản 2.0; Tiếp tục mở rộng triển khai các phân hệ ứng dụng theo mô hình eGov phục vụ xây dựng chính quyền điện tử cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm mục đích đồng bộ hóa phần mềm quản lý văn bản cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Triển khai nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh với năng lực phục vụ trên 15.000 hộp thư đến năm 2025.…

Về ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp, duy trì hoạt động Trang/Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội theo đúng quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ; Tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước theo tinh thần hướng tới hiệu quả, chất lượng; Mở rộng triển khai Đề án số hóa hồ sơ giải quyết TTHC của người dân và doanh nghiệp...

Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tạo nền tảng phát triển CPĐT: Xây dựng các hệ thống thông tin và phần mềm đặc trưng của Tỉnh ủy; hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh; Dự án Xây dựng hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai. Xây dựng Phần mềm quản lý thông tin doanh nghiệp và giám sát tư vấn đầu tư; Nâng cấp và kết nối liên thống Cơ sở dữ liệu công chứng, và các dữ liệu chuyên ngành khác phục vụ công tác quản lý; Mở rộng hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và cổng thanh toán trực tuyến tỉnh Đồng Nai...

Về phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức về kỹ năng sử dụng, khai thác các Hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, khai thác sử dụng chữ ký số; cho cán bộ chuyên trách về CNTT trên địa bàn tỉnh về quản trị mạng, quản trị hệ thống; an toàn, an ninh thông tin;...

Về phát triển hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn thông tin: Triển khai Dự án Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2. Nâng cấp, bảo trì hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước và địa phương trên địa bàn tỉnh. Triển khai ứng dụng chữ ký số nâng cao cho các cơ quan nhà nước trên hệ thống điện thoại di động, Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của Công an tỉnh...

Trong năm 2019 toàn tỉnh đăng ký thực hiện 45 dự án, trong đó có 17 dự án chuyển tiếp từ năm 2018 qua, 28 dự án đăng ký mới trong kế hoạch năm 2019 của các đơn vị. Trong đó có 05 dự án thực hiện theo hình thức thuê dịch vụ CNTT./.

Đính kèm: KH 14370.2018.UBND.pdfKH 14370.2018.UBND.pdf

KN

CÁC TIN KHÁC
» Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia sẽ được khai thác, sử dụng miễn phí. (19/03/2019 11:32)
» Thủ tướng phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia (18/03/2019 16:42)
» Nghị định quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/3/2019. (12/03/2019 21:30)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (12/03/2019 14:27)
» 6 giải pháp chủ yếu phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 (12/03/2019 14:16)
» Quy định mới về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. (12/03/2019 11:19)
» Bộ TT&TT ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TT&TT (08/03/2019 09:21)
» Tuyên truyền nhân rộng nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến trong công tác thi đua – khen thưởng: một trong những nội dung trọng tâm của Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH, QP-AN. (06/03/2019 15:00)
» Quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý (04/03/2019 11:23)
» Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. (02/03/2019 16:15)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn