Chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin trong ngành
Bảy nhiệm vụ trọng tâm của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2019.
Cập nhật 02/01/2019 08:58 Xem với cỡ chữ

Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 14256/KH-UBND về kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.

Theo Kế hoạch, trong năm 2019, sẽ tiếp tục triển khai cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, trọng tâm thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức với định hướng chung là “tập trung doanh nghiệp, hướng về cơ sở”.

Trên cơ sở định hướng chung nêu trên, việc triển khai Kế hoạch cải cách hành chính sẽ tập trung vào giải pháp cụ thể:  tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính. Bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính và các đơn vị cung cấp dịch vụ công đạt từ 85% trở lên, tỷ lệ không hài lòng do nhũng nhiễu giảm xuống dưới 1,5%. Tiếp tục hoàn thiện Trung tâm hành chính công tỉnh trong việc tiếp nhận thủ tục hành chính và mở rộng phạm vi hoạt động theo hình thức “phi địa giới hành chính”. Tiếp tục rà soát bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cũng như kiện toàn Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo hướng tổ chức và phạm vi hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh. Ngoài ra, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng tối thiểu 30% tổng số thủ tục hành chính được công bố; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, điều hành công việc của các cơ quan, đơn vị, vào khảo sát ý kiến của người dân và doanh nghiệp; tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ…

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong năm 2019, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện bảy nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Chủ trì thực hiện nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính trên địa bàn tỉnh; Trực tiếp quản lý Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Cập nhật bộ thủ tục hành chính của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị, địa phương trên phần mềm một cửa và trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm một cửa, kết nối các phần mềm liên quan và các tiện ích phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; Chủ trì, tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến; Chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh và phối hợp Sở Nội vụ triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

300077_1.pdf300077_1.pdf 

T.H 

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn