Chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin trong ngành
Sắp xếp các cơ quan báo chí theo quy hoạch phát triển
Cập nhật 08/01/2019 15:55 Xem với cỡ chữ

Ngày 28/12 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản 4425/BTTTT-TCCB hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

Trước đó, ngày 26/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1431/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030. Trong đó đã đưa ra một số mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn và những giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nội dung trong quy hoạch.

Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực báo chí được sắp xếp như sau: Ban chấp hành Trung ương có Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản; mỗi ban của Đảng có 01 cơ quan tạp chí in; Văn phòng Quốc hội có 01 cơ quan báo chí in, 01 cơ quan tạp chí in và cơ quan Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước có 01 cơ quan báo chí in và 01 cơ quan tạp chí in; Bộ và cơ quan ngang bộ có 01 cơ quan báo chí in và 01 cơ quan tạp chí in. Riêng Bộ Quốc phòng có thêm Trung tâm Phát thanh, truyền hình Quân đội và Bộ Công an có thêm Trung tâm Phát thanh, truyền hình, điện ảnh Công an nhân dân; Cơ quan thuộc Chính phủ (trừ Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam) có 01 tạp chí in; Quân khu, quân chủng có 01 cơ quan báo chí in hoặc 01 cơ quan tạp chí in; Tổng cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có 01 tạp chí in; Học viện, viện nghiên cứu, các trường đại học, bệnh viện là đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện theo quy định có 01 cơ quan tạp chí in khoa học chuyên ngành.

Báo Nhân dân, Báo điện tử Chính phủ, Báo Quân đội Nhân dân và Báo Công an Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 01 cơ quan báo in, 01 cơ quan tạp chí in và 01 đài phát thanh – truyền hình. Một số tỉnh, thành phố là địa bàn trọng điểm về kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch được có cơ quan tạp chí in chuyên ngành. Mỗi đài chỉ có một kênh phát thanh, 1 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu. Riêng Hà Nội và Tp.HCM có cơ chế đặc thù. 

Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018, các cơ quan báo chí lưu ý đến sự cần thiết, vai trò không thể tách rời của công nghệ thông tin, viễn thông, internet đối với sự phát triển của các đơn vị và phải đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Ngoài ra, việc sắp xếp các cơ quan báo chí phải đảm bảo tuân thủ các nội dung quy định tại Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 như trên, và phải thực hiện theo lộ trình quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

L.L


CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn