Chào mừng 88 năm kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin trong ngành
Sắp xếp các cơ quan báo chí theo quy hoạch phát triển
Cập nhật 08/01/2019 15:55 Xem với cỡ chữ

Ngày 28/12 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản 4425/BTTTT-TCCB hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

Trước đó, ngày 26/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1431/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030. Trong đó đã đưa ra một số mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn và những giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nội dung trong quy hoạch.

Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực báo chí được sắp xếp như sau: Ban chấp hành Trung ương có Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản; mỗi ban của Đảng có 01 cơ quan tạp chí in; Văn phòng Quốc hội có 01 cơ quan báo chí in, 01 cơ quan tạp chí in và cơ quan Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước có 01 cơ quan báo chí in và 01 cơ quan tạp chí in; Bộ và cơ quan ngang bộ có 01 cơ quan báo chí in và 01 cơ quan tạp chí in. Riêng Bộ Quốc phòng có thêm Trung tâm Phát thanh, truyền hình Quân đội và Bộ Công an có thêm Trung tâm Phát thanh, truyền hình, điện ảnh Công an nhân dân; Cơ quan thuộc Chính phủ (trừ Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam) có 01 tạp chí in; Quân khu, quân chủng có 01 cơ quan báo chí in hoặc 01 cơ quan tạp chí in; Tổng cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có 01 tạp chí in; Học viện, viện nghiên cứu, các trường đại học, bệnh viện là đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện theo quy định có 01 cơ quan tạp chí in khoa học chuyên ngành.

Báo Nhân dân, Báo điện tử Chính phủ, Báo Quân đội Nhân dân và Báo Công an Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 01 cơ quan báo in, 01 cơ quan tạp chí in và 01 đài phát thanh – truyền hình. Một số tỉnh, thành phố là địa bàn trọng điểm về kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch được có cơ quan tạp chí in chuyên ngành. Mỗi đài chỉ có một kênh phát thanh, 1 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu. Riêng Hà Nội và Tp.HCM có cơ chế đặc thù. 

Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018, các cơ quan báo chí lưu ý đến sự cần thiết, vai trò không thể tách rời của công nghệ thông tin, viễn thông, internet đối với sự phát triển của các đơn vị và phải đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Ngoài ra, việc sắp xếp các cơ quan báo chí phải đảm bảo tuân thủ các nội dung quy định tại Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 như trên, và phải thực hiện theo lộ trình quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

L.L


CÁC TIN KHÁC
» Báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (18/03/2019 13:44)
» Năm 2019, tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện Văn hóa xã phục vụ xây dựng nông thôn mới” (05/03/2019 16:30)
» Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020 (04/03/2019 16:04)
» Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh (28/02/2019 15:17)
» Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Khối thi đua 12 (27/02/2019 16:22)
» Định hướng đề tài đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước năm 2020. (27/02/2019 15:38)
» Cơ quan báo chí phải tạo sự đồng thuận và niềm tin xã hội (27/02/2019 09:02)
» Những kết quả bước đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 trên địa bàn tỉnh. (22/02/2019 16:17)
» Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet (22/02/2019 14:24)
» Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2019. (21/02/2019 16:02)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn