Chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin trong ngành
Những nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019.
Cập nhật 16/01/2019 09:38 Xem với cỡ chữ

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 80-HD/BTGTU về hướng dẫn tuyên truyền , kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019.

Xác định công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên địa bàn thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đưa đất nước ta tiếp tục phát triển bền vững. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng cần lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo được không khí phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh…

Đối với các ngày lễ lớn của đất nước trong năm tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện như kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/2030-03/02/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Giỗ Tổ Hùng Vương; kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019); kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019); Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019)…tuyên truyền kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần; tuyên truyền kỷ niệm các ngày thành lập các huyện, thị xã, thành phố…Tùy theo điều kiện, tình hình thực tế của mình, các địa phương, đơn vị  chọn hình thức tổ chức và tuyên truyền phù hợp. Riêng đối với các hoạt động tuyên truyền có thể chọn các hình thức khác nhau như tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thông, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng hoặc xây dựng các phim tài liệu, phóng sự, biên soạn sách, tài liệu tuyên truyền; tuyên truyền cổ động trực quan, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương…

Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, thông tin cổ động trực quan, tuyên truyền trên internet, mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương…đối với các ngày lễ quốc tế như kỷ niệm 149 năm ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870-22/4/2019); kỷ niệm 201 năm ngày sinh C.Mac (05/5/1818-05/5/2019)…;kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày kỷ niệm quốc tế khác. Đối với các ngày lễ kỷ niệm khác trong năm, tuy không tổ chức lễ kỷ niệm nhưng phải tổ chức các hoạt động tuyên truyền về các sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hoạt động tuyên truyền ở địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan đến sự kiện kỷ niệm.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo và quản lý các cơ quan báo chí, truyền thông, tuyên truyền về các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng trong năm 2019 bảo đảm kịp thời, đúng định hướng tư tưởng chính trị.​ 

T.H 

CÁC TIN KHÁC
» Tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh. (19/06/2019 13:52)
» Kế hoạch phát triển thông tin tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (29/05/2019 11:16)
» Kết quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trên địa tỉnh (giai đoạn 2003-2018). (29/05/2019 10:59)
» Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2019. (27/05/2019 15:13)
» Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã được tổ chức dịp kỷ niệm Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019. (24/05/2019 11:17)
» Hội thảo An toàn thông tin mạng tại Bình Thuận (26/04/2019 23:29)
» Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã năm 2019 (23/04/2019 16:15)
» Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai (12/04/2019 15:54)
» Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (09/04/2019 10:11)
» Gần 100 đầu sách với số lượng trên 95.000 bản đã được xuất bản và phát hành. (06/04/2019 06:07)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn