Chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020
Cập nhật 17/01/2019 14:02 Xem với cỡ chữ

Ngày 15/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 501/KH-UBND thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020.

Theo đó, nội dung hoạt động thông tin đối ngoại tập trung vào các nhiệm vụ: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; chủ quyền biên giới, lãnh thổ, biển đảo Việt Nam… Thông tin toàn diện về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh Đồng Nai; quảng bá hình ảnh về truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch, đặc biệt là thông tin về các dự án, các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh; Các hoạt động  nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Nai ra thế giới thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước, các chương trình giao lưu hữu nghị, văn hóa, nghệ thuật, thể thao qua các hoạt động hội chợ, triển lãm quốc tế về thương mại, du lịch… 

Đặc biệt chú trọng công tác đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, trong đó có các nội dung hướng dẫn như: Đối với các cơ quan hành chính nhà nước chủ động nắm bắt thông tin, trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí, nhất là các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội, vấn đề xuất hiện dư luận trái chiều. Tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí bằng các hình thức: Trả lời phỏng vấn, họp báo, thông cáo báo chí, ban hành văn bản đề nghị cải chính thông tin sai sự thật, thông tin trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Đối ới báo chí tăng cường số lượng, thời lượng và chất lượng các hoạt động thông tin đối ngoại, phân tích dự báo tình hình, chủ động hơn trong việc định hướng dư luận, góp phần đấu tranh với những thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. 

Yêu cầu của hoạt động thông tin đối ngoại trong tình hình mới là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt cần có sự kết hợp chặt chẽ giữaa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh, trong nước và nước ngoài.

Tại Kế hoạch đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành.

Đính kèm: KHTTDDN2019-2020.pdfKHTTDDN2019-2020.pdf

L.L

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn