Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động Đảng
Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với đảng viên
Cập nhật 23/01/2019 09:40 Xem với cỡ chữ
 

Công tác kiểm tra, giám sát của chi, đảng bộ là một trong những giải pháp nhằm ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên từ khi mới manh nha. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, năm 2018, BCH Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tại chi bộ mình, theo đó, năm 2018 tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trong năm, trên 30% đảng viên của đảng bộ được kiểm tra, giám sát, cụ thể: Đảng ủy đã kiểm tra đối với 01 đảng viên là đảng ủy viên và cấp ủy các chi bộ trực thuộc kiểm tra đối với 05 đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 109-QĐ/TW. Bên cạnh đó, các chi bộ thực hiện giám sát đối với 07 đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. 

Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của đảng viên trong rèn luyện đạo đức, lối sống như trong phê bình còn nể nang, né tránh, ngại va chạm; còn đi sớm về trễ, chưa đảm bảo thời gian làm việc theo nội quy, quy chế cơ quan; có lúc chưa gương mẫu trong công tác; đôi lúc còn né tránh, thiếu trách nhiệm; thiếu kiểm tra, đôn đốc dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao.

T​N

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai