Chào mừng ngày “Truyền thống dân vận của Đảng” (15/10/1930 - 15/10/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin địa phương
Thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 21/02/2019 09:25 Xem với cỡ chữ

Thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về việc phân công và tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​.

​Theo đó, Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm tổ chức thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước đối với tài sản có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên. Chủ tịch UBND các huyện, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước đối với tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng.

Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước cấp tỉnh do lãnh đạo Sở Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước cấp huyện do lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng. Đối với các sở, ban, ngành khi thành lập Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước thì Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo sở, ban, ngành.

Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013. Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước phải có ít nhất 01 thành viên đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá hoặc đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính.

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND​ này có hiệu lực từ ngày 10/03/2019, và bãi bỏ Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 03/06/2014 và Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 17/10/2014.

Tải Quyết định tại đây:QD 07-2019 phan cap tham dinh gia Dong Nai.pdfQD 07-2019 phan cap tham dinh gia Dong Nai.pdf

Hà Giang

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn