Chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin địa phương
​Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý báo chí
Cập nhật 13/03/2019 09:18 Xem với cỡ chữ

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản số 2285/UBND-KGVX ngày 05/3/2019 thực hiện Kế hoạch số 254-KH/TU ngày 22/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.                    

Kết luận số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII nêu rõ:  Thời gian qua, báo chí, xuất bản đã tích cực góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chông tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống các văn bản chỉ đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước đối với báo chí, xuất bản từng bước hoàn thiện. Việc chỉ đạo, định hướng nội dung chính trị, tư tưởng, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm được quan tâm hơn. Hiệu quả phối hợp trong chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản được nâng cao.

Tuy nhiên, việc phát huy vai trò báo chí, xuất bản trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và còn nhiều bất cập, hạn chế.

Để công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản có hiệu quả, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân. Tăng cường chất lượng thông tin, tuyên truyền; chú trọng tính định hướng chính trị - tư tưởng, tính văn hóa, khoa học. Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Về phía tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa  bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm của tập thể, cá nhân, đình bản, thu hồi giấy phép các bản tin, trang thông tin điện tử hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích; tăng cường quản lý các dịch vụ Internet và truyền thông trên mạng xã hội nhằm hạn chế, ngăn chặn việc đăng tải, phát tán các thông tin không chính xác, thông tin xấu độc; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ người phát ngôn trên địa bàn tỉnh…

L.L

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn