Chào mừng ngày “Truyền thống dân vận của Đảng” (15/10/1930 - 15/10/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn xuất bản tỉnh.
Cập nhật 08/04/2019 14:35 Xem với cỡ chữ
Theo đó, Hội đồng Tư vấn Xuất bản (TVXB) tỉnh có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách về xuất bản và đặt hàng xuất bản theo Luật Xuất bản để động viên, khuyến khích sáng tạo, hình thành các xuất bản phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, mang tính giáo dục sâu sắc, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Tư vấn giúp Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và phê duyệt kế hoạch đặt hàng xuất bản phẩm, thực hiện bản quyền, nhuận bút sáng tạo, thẩm định, nghiệm thu khai thác sử dụng giá trị xuất bản phẩm được đặt hàng. Bên cạnh đó, Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn giúp UBND quyết định đặt hàng sáng tác đối với các chủ đề, đề tài cần thiết, mua các bản thảo quý nhưng không xuất bản, xử lý vi phạm pháp luật và các quy định về xuất bản; các hình thức liên kết, hợp tác với các đối tác cũng như tư vấn, quyết định các hình thức khen thưởng, công bố xuất bản phẩm của tỉnh. 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng TVXB tỉnh cũng quy định rõ trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng TVXB; Phó Chủ tịch Hội đồng và các Ủy viên Hội đồng TVXB. Riêng Sở Thông tin và Truyền thông với vai trò là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TVXB  làm nhiệm vụ  thường trực Hội đồng, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Hội đồng; thường xuyên tổng hợp tình hình hoạt động của Hội đồng; đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề cần thiết cũng như các giải pháp để phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động để giúp cho Hội đồng hoạt động ngày càng hiệu quả. Ngoài vai trò là Phó Chủ tịch thường trực, Sở Thông tin và Truyền thông cũng là Thư ký Hội đồng và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Hội đồng giao.

Ngoài các nội dung nêu trên, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng TVXB cũng quy định rõ các tiêu chí đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước, bao gồm: các đề tài đặt hàng là xuất bản phẩm về lý luận, chính trị; xuất bản phẩm phục vụ thiếu niên, nhi đồng; đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo; người khiếm thị; xuất bản phẩm cần phổ biến rộng rãi nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội trọng yếu (chủ quyền quốc gia; an ninh, quốc phòng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; phát triển nông nghiệp - nông thôn; phòng, chống thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng) và xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại. Quy định về cơ quan đặt hàng xuất bản phẩm; đối tượng nhận đặt hàng; Quy cách xuất bản phẩm đặt hàng và địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng.

Hội đồng TVXB làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Kinh phí hoạt động của Hội đồng TVXB đảm bảo từ nguồn Ngân sách tỉnh thông qua Nhà Xuất bản Đồng Nai và chi theo quy định của pháp luật hiện hành.

2019_Quy che HĐTVXB_2019.pdf2019_Quy che HĐTVXB_2019.pdf  

T.H 

CÁC TIN KHÁC
» Bộ Thông tin và Truyền thông công bố bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) (27/09/2019 08:59)
» Chỉ thị 33/CT-BTTTT về tăng cường biện pháp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu. (24/09/2019 09:37)
» Quy định về tổ chức phong trào thi đua, bình xét khen thưởng Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông (24/09/2019 08:47)
» Đã có nghị định số 73/2019/NĐ-CP thay thế nghị định số 102/2009/NĐ-CP về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. (09/09/2019 08:03)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (20/08/2019 14:25)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất (20/08/2019 13:45)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất (20/08/2019 11:07)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ra hướng dẫn về hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin có sử dụng ngân sách nhà nước (14/08/2019 13:48)
» Một số quy định mới trong quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (06/08/2019 10:05)
» Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước. (16/07/2019 16:18)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn